Digitale transformatie in België, een update

Voor een vierde van de Belgische bedrijven is digitale transformatie nog steeds een onbekend begrip

 

BRUSSEL – 6 september 2017. Ondanks het feit dat bijna 6 op 10 van de Belgische bedrijven aangeeft dat – zonder digitale transformatie – groei en competitiviteit steeds moeilijker zullen worden, dient er nog een flinke weg afgelegd te worden. 53% verwacht immers dat digitale innovaties, binnen het jaar, hun sector zullen veranderen.

Dit zijn slechts enkele van de opvallende resultaten uit een enquête die Trends-TrendsTendances, in opdracht van SAP, bij meer dan 1.000 Belgische bedrijven.

In een wereld waarin data en informatie een steeds belangrijkere rol spelen, worden termen zoals big data, machine learning, cloud, Internet of Things of blockchain veelvuldig gebruikt. Digitale transformatie is niet langer een hol begrip, maar dringt – dankzij al deze toepassingen – steeds meer door tot in alle geledingen van de maatschappij.

Hoe reageren Belgische bedrijven op de digitale evolutie? Hoe innovatief zijn ze? Hoe vertaalt digitale transformatie zich op de werkvloer? Naar aanleiding van het SAP Forum ‘Digital Shift’ heeft SAP in haar nieuwe Technobarometer gepeild naar de actuele situatie.

Groeiend besef van digitale impact

We zijn op de goede weg, maar er is nog veel werk te doen” gaat Alain Georgy, Managing Director SAP BeLux van start. “In de eerste editie van onze Technobarometer, zo’n 18 maanden geleden, stelden we vast dat 24% van de Belgische bedrijven verwachtte dat digitale innovaties – binnen het jaar – een impact zouden hebben op hun sector. Vandaag tonen de nieuwe resultaten dat 53% van de bedrijven dit nu verwacht. Meer dan een verdubbeling dus.

Digitale transformatie wordt realiteit

90% van de deelnemende bedrijven aan de enquête geeft aan dat digitale transformatie voor hun bedrijf belangrijk tot zeer belangrijk is. Zonder digitale transformatie zal het steeds moeilijker worden om te groeien en competitief te blijven (58%). Meer dan 1 op 4 denkt bovendien dat hun bedrijf binnen 10 jaar niet meer zal bestaan indien er niet geïnvesteerd wordt in digitale transformatie.

43% van de Belgische bedrijven heeft op dit moment digitale transformatie al helemaal of gedeeltelijk geïmplementeerd. Bij grote bedrijven (> 500 werknemers) is 87% bezig met digitale transformatie. Voor slechts 4% is dit niet aan de orde. De helft van de Belgische bedrijven heeft tot 5 digitale projecten lopen. Bij 1 op de 5 zijn dat er tussen de 5 en 20.

Bij KMO’s zegt 77% in de beginfase te zitten. Een vergelijking met de eerste editie van de Technobarometer wijst uit dat KMO’s nu op het niveau zitten waar grote bedrijven zich toen bevonden. Ze zijn zich bewust van het feit dat er iets gaat veranderen, maar ervaren nog niet onmiddellijk de gevaren van het gebrek aan digitale transformatie.

Hoe vertaalt digitale transformatie zich dan?

Uit de resultaten van de vorige Technobarometer kwam naar voren dat voor Belgische bedrijven digitale transformatie zich hoofdzakelijk vertaalde in projecten rond cloud, mobile en ERP.

De nieuwste Technobarometer vermeldt technologieën waar anderhalf jaar geleden amper sprake van was, zoals robotics of machine learning. Cloud computing is meer dan verdubbeld en e-commerce popt bovenaan de lijst van digitale toepassingen op met 47%. Alles wat met data te maken heeft, kan rekenen op scores tussen de 30 en 40%. Denk hier bv aan business intelligence (36%), het monitoren van contactmomenten 35%) of tracking & dashboards (35%). Bijna 1 op 4 bedrijven hebben projecten rond machine learning lopen.

Waarom digitale transformatie?

De beslissing om digitaal te transformeren wordt bij bijna 7 op de 10 bedrijven genomen door de directie. Als gevraagd wordt naar de redenen achter het invoeren van digitale transformatie komt het verhogen van de efficiëntie op een onbetwiste eerste plaats met 76%. Vervolgens staat de klant centraal met het verhogen van de service naar klanten (61%).

Met betrekking tot hun innovatiekracht geeft 19,5% van de bedrijven trouwens aan voor te lopen op hun concurrenten. 48% zegt op gelijk niveau te zitten. Meer dan 1 op 4 (26%) vindt dat ze achterlopen op hun concurrenten.

Ja, maar…

… we hebben niet de kennis in huis (57%)

… we hebben geen digitale strategie (54%)

… we hebben niet de juiste mensen (50%).

Deze 3 elementen staan op kop als het gaat over de grootste struikelblokken voor het doorvoeren van digitale transformatie.

Het belang van deze items varieert afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Zo staat bij grote bedrijven (> 500 werknemers) het gebrek aan de juiste mensen en digitale strategie op nummer 1 (57%), gevolgd door het gebrek aan kennis (51%).

Bij KMO’s overheerst het gebrek aan digitale strategie (58%), gevolgd door gebrek aan kennis (50%) en juiste mensen (49%). Bedrijven met minder dan 50 werknemers geven aan dat het gebrek aan kennis (63%) het grootste struikelblok is. 47% van hen geeft ook aan niet te weten waar en hoe te beginnen.

Ook hier zien we een positieve evolutie. In onze vorige studie werd digitale transformatie vaak nog bekeken als een technologisch probleem. De nieuwe Technobarometer geeft duidelijk aan dat technologie geen probleem meer is” gaat Alain Georgy verder. “De uitdaging voor Belgische bedrijven bestaat erin om technologie zo te gebruiken dat je business value creëert.”

‘Intelligent Enterprises’

De Technobarometer geeft duidelijk aan dat digitale transformatie niet langer een hype is, maar een realiteit waar we middenin zitten. Nieuwe technologieën, zoals machine learning, cloud, Internet of Things of blockchain, hebben één ding gemeen: ze draaien rond data. Ze geven data vrij en ze transformeren data.

Bedrijven die deze data op een slimme manier weten te gebruiken, zullen een voorsprong hebben” besluit Alain Georgy. “Data en cloudapplicaties, gedreven door de nieuwste technologieën, vormen de ruggengraat van wat we ‘Intelligent Enterprises’ noemen. Zij weten hoe innovatieve ideeën om te zetten in business value. Het SAP HANA Platform, onze cloudapplicaties en SAP Leonardo geven bedrijven net dat wat nodig is om innovatie om te zetten in een toegevoegde waarde voor hun klanten.”