Overheidsopdrachten vlotter en gemakkelijker met de implementatie van een “end-to-end”-aankoopplatform SAP Ariba

 

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) heeft de volgende stap gezet in de digitalisering van het gemeenschappelijke federaal aankoopmodel. Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput publiceerde op 22-12-2017 een Koninklijk Besluit dat de federale overheidsdiensten in staat stelt systematisch voorrang te verlenen aan gemeenschappelijke aankoopopdrachten. Voor de digitale optimalisatie daarvan binnen de federale overheidsdiensten heeft de FOD BOSA gekozen voor het SAP Ariba Platform. Dankzij dit platform – dat straks de ruggengraat van alle federale aanbestedingsactiviteiten vormt – zal het gemeenschappelijke aankoopproces van de federale overheidsdiensten vlotter, gemakkelijker, meer doeltreffend én kostenefficiënter verlopen.

Het digitaliseringsproject moet bijdragen aan de realisatie van een aantal duidelijk gestelde objectieven. Zo zullen door de implementatie van het SAP Ariba “end-to-end” aankoop platform de aankoopprocedures en de contractenstroom efficiënter verlopen en een betere monitoring en kostenbesparing gerealiseerd worden. De harmonisatie en standaardisatie van de procedures zal er eveneens toe leiden dat de federale overheid meer offertes per aanbesteding ontvangt. De federale overheid wil, gemiddeld, 3 à 5 offertes zien per opdracht.

Digitale transformatie helpt organisaties bij de optimalisatie van hun bedrijfsprocessen. Wij zijn uiteraard zeer blij dat we ook de Federale Overheid kunnen begeleiden in haar digitale transformatieproces en de verbetering van haar procurement proces. SAP Ariba zal de werking van de Federale Overheid, zowel voor de tienduizenden medewerkers als voor de Belgische bedrijven, optimaliseren” zegt Alain Georgy, Managing Director SAP België & Luxemburg. “Dankzij de jarenlange ervaring van Capgemini met onze innovatieve technologieën is de combinatie SAP & Capgemini de perfecte match voor de uitvoering van dit project.”

We zijn verheugd dat we de Belgische federale overheid kunnen helpen om haar centraal aankoopproces verder te digitaliseren, en dit op een innovatieve manier samen met SAP als partner. De gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van het digitale aankoopplatform zal de toegang voor de leveranciers vergemakkelijken en, tegelijkertijd, belangrijke kostenreducties met zich meebrengen voor de federale overheid, en dus de burger” bevestigt Alain Olivier, Executive VP bij Capgemini in België.

“De verdere optimalisering en digitalisering van de aankoopprocessen binnen de Federale Overheid, is een belangrijke doelstelling, van de regering, waaraan wij, samen met de andere federale overheidsdiensten en de beleidscel van de minister van Defensie en Ambtenarenzaken, hard hebben gewerkt. Met een aantal succesvolle pilootprojecten hebben we vorig jaar de efficiëntie en doeltreffendheid van een modern en gemeenschappelijk aankoopbeleid aangetoond” meldt Marc De Spiegeleire, Directeur Generaal Federal Accountant & Procurement bij de FOD BOSA. “We engageren ons om, samen met SAP en Capgemini, een end-2-end* aankoopplatform op te zetten teneinde de beleidsdoelstellingen van de federale overheid verder te realiseren.”

 *Met “end-2-end” wordt bedoeld dat het platform moet instaan om de verschillende proces-flows te dekken van het aankoopproces, zijnde zowel van “source to contract” als van “purchase to invoice”.