>

Proud to welcome… WAAK

Het maatwerkbedrijf WAAK creëert al 50 jaar lang duurzame en aangepaste tewerkstelling met kansen tot zelfontplooiing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Volg hier hun innovatietraject.