>

De digitale transformatie van Pidpa

Klimaatverandering daagt organisaties uit tot verandering. Pidpa, de integrale drinkwaterleverancier in de provincie Antwerpen, heeft een versnelde digitale transformatie ondergaan om zich aan te passen aan de veranderende context en de verbreding  te maken van operationele efficiëntie naar innovatie.

Pour la version en français, cliquez-ici.

Digitale innovatie voor klimaatuitdagingen

Het project werd aangedreven door veranderingen binnen de operationele context. De gevolgen van klimaatverandering brengen verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder drinkwaterschaarste. Een versnelde digitale transformatie was noodzakelijk om de focus van puur operationele excellentie naar innovatie te begeleiden.

Om zowel de huidige als toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we onze inspanningen richten op bredere samenwerking en het creëren van bewustzijn bij onze klanten, beleidsmakers en de samenleving rondom deze vraagstukken”, zegt Stefan Meys, CIO van Pidpa.

Flexibiliteit en integratie

Pidpa koos voor SAP S/4HANA om hun bedrijfstransformatie te sturen. Een van de voornaamste doelen was de harmonisatie, optimalisatie en standaardisatie van bedrijfsprocessen. Onder leiding van Capgemini werd gekozen voor een greenfield-benadering om de migratie succesvol te voltooien. Een cruciale vereiste hierbij was de integratie van diverse cloudcomponenten met on-premise elementen. Hiervoor zijn geavanceerde SAP-producten ingezet, die nauwgezet zijn geïntegreerd binnen de context van Pidpa. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een flexibel, volledig geïntegreerd en sterk geautomatiseerd systeem. De business transformatie omvat niet alleen S/4HANA, maar omvat ook een breder scala aan SAP cloudproducten die samen de focus op innovatie binnen de relevante bedrijfsprocessen dienen mogelijk te maken.

We zochten naar een robuuste en tegelijkertijd toekomstbestendige basis, van waaruit we konden groeien en uitbreiden, zoals de toevoeging van AI en voorspellende analyses. Met de diepgaande expertise van SAP binnen onze sector en het gebruik van best practices, konden we een standaardoplossing implementeren”, zegt Anke Geudens, Business Proces Manager van Pidpa.

Wijdverspreide voordelen

De go-live was succesvol en had een beheersbare impact op de bedrijfscontinuïteit. Tijdens het project heeft Pidpa bovendien de kans gegrepen om digitale watermeters te implementeren. Hierdoor kunnen gegevens nu in real-time verzameld worden, waardoor er meer gefundeerde beslissingen kunnen genomen worden over waterverbruik, druk, lekkagedetectie en optimalisatie van de watervoorziening aan klanten.

De voordelen van deze inspanningen zijn merkbaar binnen en buiten de organisatie en naar de toekomst toe is het bedrijf gewapend om de uitdagingen van de toekomst onder meer richting gegarandeerde leveringszekerheid en klanttevredenheid verder aan te gaan.

Door de implementatie zijn we nu technologisch in staat innovatie op de  verschillende niveaus binnen de organisatie te stimuleren en ondersteunen . Als integraal waterbedrijf  willen we relevant blijven binnen een voortdurend veranderende context, en oplossingen bieden die de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen – in ons geval water – garanderen,” concludeert Stefan Meys.

Dit project heeft de Gold Best of Customer Success Award 2023 gewonnen in de categorie Business Transformation.

SAP Best of Customer Success Awards 2023 – Pidpa

Click the button below to load the content from YouTube.

SAP Best of Customer Success Awards 2023 - Pidpa