SAP надскача таргетите си за 2015 г. и вдига средносрочните си бизнес цели до 2017

Валдорф

 • Огромен скок в новите сделки за облачни услуги и софтуер – със 103% за цялата година
 • Облачните абонаменти и регистър за поддръжка, водещ индикатор за продължителен сериозен ръст в облака, нарастват с 45%, достигайки 3.7 млрд. евро в края на годината
 • Годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО са се увеличили със 109% до 2.30 млрд. евро (2.00 млрд. евро в постоянна валута, което съответства на очакваните резултати от компанията)
 • Внедряването на SAP S/4HANA значително се разраства – броя на клиентите нараства повече от два пъти през четвъртото тримесечие, като вече са над 2,700
 • Годишната оперативна печалба извън МСФО нараства с 13% до 6.35 млрд. евро (5.902 млрд. евро в постоянна валута, което надвишава прогнозите на компанията)
 • Бизнес цел до 2017 г.: до 4,0 млрд. евро приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО

Днес SAP SE (NYSE: SAP) обяви своите финансови резултати за четвъртото тримесечие и за цялата година, приключила на 31 декември 2015 г.

През четвъртото тримесечие SAP показва изключително мощна еволюция в представянето си със скоростно развитие в облака и двуцифрен ръст в своя основен бизнес с лицензи. На годишна база приходите от софтуер и облачни решения извън МСФО са се увеличили с 20% или 12% в постоянна валута и надхвърлят прогнозния ръст от 8% – 10% в постоянна валута. Новите сделки за облачни абонаменти, ключовият критерий за успеха на SAP при продажбите в облака, са нараснали със 103% за цялата година до 883 млн. евро и със 75% през четвъртото тримесечие до 344 млн. евро[1]. Годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО възлизат на 2.30 млрд. евро (2.00 млрд. евро [2] в постоянна валута, което съответства на прогнозите на компанията от 1.95 до 2.05 млрд. евро в постоянна валута). Оперативната печалба извън МСФО е 6.35 млрд. евро (5.902 млрд. евро в постоянна валута, което надвишава очакваните резултати за годината от 5.6 – 5.9 млрд. евро в постоянна валута).

„Нашите резултати през 2015 г. показва, че иновационният цикъл на S/4HANA върви много успешно“, каза Бил Макдермот, главен изпълнителен директор на SAP. „Завършеността на визията ни в облака отличава SAP както от утвърдените играчи, така и от доставчиците на отделни решения. Изпреварваме ги и по облачни технологии и софтуер, и по оперативни приходи, и сме твърдо уверени, че SAP ще запази своя печеливш и развиваш се бизнес и в бъдеще.“

„Впечатляващите ни резултати за 2015 г. потвърждават успеха на нашата стратегия за иновации в рамките на основния ни и облачния бизнес и бизнес мрежите, които помагат на нашите клиенти да дигитализират компаниите си“, заяви Лука Мучич, финансов директор на SAP. „Ние трансформирахме нашата компания и я направихме по-икономична чрез пренасочване на инвестиции от отделни не-основни дейности към стратегическите области на растеж, което ни даде възможност да уловим огромните възможности за растеж на пазара. Това ни поставя на сигурен пътя към бъдещето, което се отрази и в увеличаването на нашите бизнес цели за 2017.“

БИЗНЕС АКЦЕНТИ ОТ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015

Внедряването на SAP S/4HANA скача повече от два пъти през четвъртото тримесечие

SAP S/4HANA е ново поколение бизнес платформа и “ядрото“, необходимо на компаниите за управление на бизнес процесите в реално време и за безпроблемното им свързване с външната екосистема с цел постигане на успешни бизнес резултати. Внедряването на SAP S/4HANA от различни клиенти продължава да се увеличава с много бързи темпове: в края на 2015 г. има над 2,700 клиенти във всички региони и индустрии, като броят им е нараснал повече от два пъти през последното тримесечие в сравнение с предходното. S/4HANA е катализатор и на по-широкото усвояване на цялото портфолио от иновации на SAP. Например, Merck внедри S/4HANA за по-бърз достъп до данни, по-добро потребителско изживяване и продуктивност чрез опростени бизнес процеси.

Управлението на човешкия капитал показва силен ръст

Клиентите все повече се насочват към SAP за управление на техния глобален човешки ресурс – както служители на постоянен трудов договор, така и служители, наети на проекта база. Броят на клиентите на SuccessFactors Employee Central – ядрото на решенията за управление на човешкия капитал (HCM) на SAP, надмина 1000 за първи път през четвъртото тримесечие. SAP печели срещу своите ключови HCM конкуренти, особено на пазари извън САЩ. Например Lufthansa избра SAP SuccessFactors. Иновациите в HCM решенията на SAP допълнително ще увеличат конкурентните предимства и пазарния дял на SAP.

Решенията за клиентска лоялност и търговия регистрираха трицифрен ръст в продажбите

SAP отчита отличен ръст при своите решения за клиентска лоялност и търговия (Cloud 4 Customer, hybris). Клиентите изграждат нов тип, по-персонализирани отношения с потребителите си, като правят връзките по-богати и по-контекстуални във всички канали. SAP е уникална, защото дава възможност на бизнеса да свърже фронт и бек офиса в реално време и да реализира електронна търговия в една цялостна верига. Новите облачни сделки за клиентска лоялност и търговия реализираха трицифрен ръст за цялата 2015 година.

Силен растеж в бизнес мрежите

SAP е водеща сила в изграждането на един “хиперсвързан“ свят. SAP Business Network Group включва Ariba, Fieldglass и Concur , осигуряващи стандартните инструменти на една богата отворена платформа и голяма екосистема от клиенти, доставчици, партньори и разработчици, които доставят все по-разрастващо се съдържание и иновации. Новите облачни сделки за бизнес мрежата са се увеличили със 187% за цялата година до 309 милиона евро.

Приблизително 2 милиона свързани компании са търгували с над 740 млрд. долара в мрежата Ariba, повече от 32 милиона крайни потребители са обработвали данни за пътувания и разходи с Concur, а клиентите са управлявали над 1,9 милиона служители, наети на проектна база, в около 130 държави с платформата Fieldglass през изминалите 12 месеца.

Регионално представяне – двуцифрен ръст на приходите от облачни услуги и софтуер във всички региони

Регионът на EMEA има отлично представяне през четвъртото тримесечие с 11% увеличение на приходите от облачни услуги и софтуер извън МСФО, включително значим двуцифрен ръст в софтуерните лицензи в Германия и Русия. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО в EMEA са нараснали с 53%, с много силен двуцифрен скок в новите облачни сделки.

Регионът на Северна и Южна Америка регистрира сериозен двуцифрен ръст, като приходите от облачни услуги и софтуер извън МСФО нарастват с 27%, включително със значителни приходи от софтуер в САЩ. Бразилия се отличи със силен двуцифрен скок в приходите от софтуер в една макро-среда, която продължава да бъде нестабилна. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО в региона на Северна и Южна Америка са нараснали с 89% с нови облачни сделки с двуцифрено увеличение.

Азиатско-Тихооокенският регион и Япония (APJ) се върна до стабилен двуцифрен ръст през четвъртото тримесечие с увеличение на приходите от облачни услуги и софтуер извън МСФО от 18%, включително сериозен двуцифрен скок в приходите от софтуер в Австралия и Индия. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО в региона са нараснали с 55%. Компанията регистрира изключителен растеж в новите облачни сделки, измерващ се в трицифрено число.

ПОДРОБНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015

Fourth Quarter 2015
IFRS Non-IFRS
€ million, unless otherwise stated Q4 2015 Q4 2014 % change Q4 2015 Q4 2014 % change % change const. curr.
New cloud bookings 344 197 75 N/A N/A N/A N/A
Cloud subscriptions and support 632 349 81 633 360 76 60
Software licenses and support 4,749 4,209 13 4,749 4,210 13 9
Cloud and software 5,381 4,558 18 5,382 4,570 18 13
Total revenue 6,346 5,458 16 6,347 5,469 16 11
Operating profit 1,699 1,753 -3 2,280 2,127 7 3
Profit after tax 1,283 1,309 -2 1,674 1,569 7
Basic earnings per share (€) 1.07 1.10 -2 1.40 1.31 7
Number of employees (FTE) 76,986 74,406 3 N/A N/A N/A N/A

All figures are unaudited.
For a detailed description of SAP’s non-IFRS measures see Explanation of Non-IFRS Measures online. For a breakdown of the individual adjustments see page F7 in the appendix to this press release.

Приходите от облачни абонаменти и поддръжка според МСФО са 632 милиона евро (2014: 349 милиона евро) или ръст от 81%. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО са 633 милиона евро (2014: 360 милиона евро) – ръст от 76% (60% в постоянна валута). Приходите от софтуерни лицензи според МСФО възлизат на 2.15 млрд. евро (2014: 1.87 млрд. евро) или ръст от 15%. Приходите от софтуерни лицензи извън МСФО възлизат на 2.15 млрд. евро (2014: 1.87 млрд. евро) – ръст от 15% (11% в постоянна валута). Приходите от софтуерни лицензи и поддръжка според МСФО са 4.75 млрд. евро (2014: 4.21 млрд. евро) или ръст от 13%. Приходите от софтуерни лицензи и поддръжка извън МСФО са 4.75 млрд. евро (2014: 4.21 млрд. евро) – ръст от 13% (9% в постоянна валута). Приходите от софтуер и облачни услуги според МСФО възлизат на 5.38 млрд. евро (2014: 4.56 млрд. евро) или ръст от 18%. Приходите от софтуер и облачни услуги извън МСФО възлизат на 5.38 млрд. евро (2014: 4.57 млрд. евро) – ръст от 18% (13% в постоянна валута). Общите приходи според МСФО са 6.35 млрд. евро (2014: 5.46 млрд. евро) или ръст от 16%. Общите приходи извън МСФО са 6.35 млрд. евро (2014: 5.47 млрд. евро) – ръст от 16% (11% в постоянна валута).

Оперативната печалба според МСФО е 1.70 млрд. евро (2014: 1.75 млрд. евро) или спад от 3%. Оперативната печалба извън МСФО е 2.28 млрд. евро (2014: 2.13 млрд. евро) – ръст от 7% (3% в постоянна валута). Оперативният марж според МСФО възлиза на 26.8% (2014: 32.1%) или спад от 5.3 процентни пункта. Оперативният марж извън МСФО е 35.9% (2014: 38.9%) – спад от 3.0 процентни пункта (2.6 процентни пункта в постоянна валута).

Печалбата след облагане с данъци според МСФО възлиза на 1.28 млрд. евро (2014: 1.31 млрд. евро) или спад от 2%. Печалбата след облагане с данъци извън МСФО възлиза на 1.67 млрд. евро (2014: 1.57 млрд. евро) – ръст от 7%. Основният доход на акция според МСФО е 1.07 евро (2014: 1.10 евро) или спад от 2%. Основният доход на акция извън МСФО е 1.40 евро (2014: 1.31 евро) – ръст от 7%. Ефективните данъчни ставки според и извън МСФО за четвъртото тримесечие на 2015 година са респективно 22.0% (2014: 24.5%) и 24.8% (2014: 25.5%).

2015 ГОДИНА

Full Year 2015
IFRS Non-IFRS
€ million, unless otherwise stated FY 2015 FY 2014 % change FY 2015 FY 2014 % change % change const. curr.
New cloud bookings 883 436 103 N/A N/A N/A N/A
Cloud subscriptions and support 2,286 1,087 110 2,296 1,101 109 82
Software licenses and support 14,931 13,228 13 14,933 13,233 13 6
Cloud and software 17,218 14,315 20 17,229 14,334 20 12
Total revenue 20,797 17,560 18 20,809 17,580 18 10
Operating profit 4,251 4,331 -2 6,346 5,638 13 5
Profit after tax 3,061 3,280 -7 4,505 4,182 8
Basic earnings per share (€) 2.56 2.75 -7 3.77 3.50 8
Number of employees (FTE) 76,986 74,406 3 N/A N/A N/A N/A

All figures are unaudited.

For a detailed description of SAP’s non-IFRS measures see Explanation of Non-IFRS Measures online. For a breakdown of the individual adjustments see page F7 in the appendix to this press release.

Приходите от облачни абонаменти и поддръжка според МСФО са 2.29 млрд. евро (2014: 1.09 млрд. евро) или ръст от 110%. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО са 2.30 млрд. евро (2014: 1.10 млрд. евро) – ръст от 109% (82% в постоянна валута). Приходите от софтуерни лицензи според МСФО възлизат на 4.84 млрд. евро (2014: 4.40 млрд. евро) или ръст от 10%. Приходите от софтуерни лицензи извън МСФО възлизат на 4.84 млрд. евро (2014: 4.40 млрд. евро) – ръст от 10% (4% в постоянна валута). Приходите от софтуерни лицензи и поддръжка според МСФО са 14.93 млрд. евро (2014: 13.23 млрд. евро) или ръст от 13%. Приходите от софтуерни лицензи и поддръжка извън МСФО са 14.93 млрд. евро (2014: 13.23 млрд. евро) – ръст от 13% (6% в постоянна валута). Приходите от софтуер и облачни услуги според МСФО възлизат на 17.22 млрд. евро (2014: 14.32 млрд. евро) или ръст от 20%. Приходите от софтуер и облачни услуги извън МСФО възлизат на 17.23 млрд. евро (2014: 14.33 млрд. евро) – ръст от 20% (12% в постоянна валута). Общите приходи според МСФО са 20.80 млрд. евро (2014: 17.56 млрд. евро) или ръст от 18%. Общите приходи извън МСФО са 20.81 млрд. евро (2014: 17.58 млрд. евро) – ръст от 18% (10% в постоянна валута).

Оперативната печалба според МСФО е 4.25 млрд. евро (2014: 4.33 млрд. евро) или спад от 2%. Оперативната печалба извън МСФО е 6.35 млрд. евро (2014: 5.64 млрд. евро) – ръст от 13% (5% в постоянна валута). Оперативният марж според МСФО възлиза на 20.4% (2014: 24.7%) или спад от 4.2 процентни пункта. Оперативният марж извън МСФО възлиза на 30.5% (2014: 32.1%) – спад от 1.6 процентни пункта (1.5 процентни пункта в постоянна валута).

Печалбата след облагане с данъци според МСФО възлиза на 3.06 млрд. евро (2014: 3.28 млрд. евро) или спад от 7%. Печалбата след облагане с данъци извън МСФО възлиза на 4.50 млрд. евро (2014: 4.18 млрд. евро) – ръст от 8%. Основният доход на акция според МСФО е 2.56 евро (2014: 2.75 евро) или спад от 7%. Основният доход на акция извън МСФО е 3.77 евро (2014: 3.50 евро) – ръст от 8%. Ефективните данъчни ставки според и извън МСФО за дванадесетте месеца на 2015 година са респективно 23.3% (2014: 24.7%) и 26.0% (2014: 26.1%).

Оперативните парични потоци възлизат на 3.64 млрд. евро (2014: €3.50 млрд. евро) или ръст от 4% в сравнение с предходната година. Свободните парични потоци са нараснали в сравнение с минали години до 3.0 млрд. евро (2014: 2.76 млрд. евро). Свободните парични потоци са 14% от общите приходи (2014: 16%). Към 31 декември 2015 г. SAP има обща групова ликвидност от 3.56 млрд. евро (31 декември 2014: 3.42 млрд. евро), която включва парични средства и парични еквиваленти и текущи инвестиции. Нетната ликвидност към 31 декември 2015 г. е -5.62 млрд. евро в сравнение с -7.67 млрд. евро към 31 декември 2014 г.

БИЗНЕС ПРОГНОЗА ЗА 2016 г.

Компанията представи следната прогноза за следващата година.:

 • Въз основа на непрекъснатото сериозно развитие на облачния бизнес на SAP компанията очаква годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО за 2016 г. да бъдат в диапазона 2.95 – 3.05 млрд. евро в постоянна валута (2015: 2.30 млрд. евро). Горната граница в този диапазон представлява ръст от 33% в постоянна валута.
 • Компанията очаква годишните приходи от софтуер и облачни решения извън МСФО за 2016 г. да нараснат с 6% – 8% в постоянна валута (2015: 17.23 млрд. евро).
 • Компанията очаква годишната оперативна печалба извън МСФО за 2016 г. да бъде в рамките на 6.4 – 6.7 млрд. евро в постоянна валута (2015: 6.35 млрд. евро).

Докато за цялата 2016 година бизнес прогнозите на компанията са в постоянни валути, докладваните стойности в действителната валута се очаква да
бъдат повлияни от колебанията на валутните курсове, тъй като ние се развиваме прогресивно през годината.

СРЕДНОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ

С поглед отвъд 2016 г., SAP вдига своите цели и прогнози за 2017 г. с оглед както на настоящата ситуация на валутни пазари, така и на отличната инерция в бизнеса си.

Предпоставяйки, че средата със стабилен валутен курс се запази, SAP очаква годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО да бъдат в диапазона от 3.8 – 4.0 млрд. евро през 2017 г. Горната граница на този диапазон представлява 2015-2017 CAGR от 32%. Общата сума на приходите извън МСФО сега се очаква да бъде в диапазона от 23.0 – 23.5 млрд. евро през 2017 г. Прогнозите на компанията за оперативната печалба извън МСФО за 2017 г. са в диапазона от 6.7 – 7.0 млрд. евро.

SAP продължава да очаква, че бързо развиващият се облачен бизнес, заедно с ръста в приходите от поддръжка, ще донесат по-висок дял на по-предвидими приходи. Предвид настоящия ръст на приходите от софтуерни лицензи, компанията сега очаква общата стойност на приходите от облачни абонаменти и поддръжка и приходите от софтуерна поддръжка да бъдат в диапазона от 63% – 65% от общите приходи през 2017 г.

И през 2017 г. SAP продължава да очаква приходите от бързо увеличаващите се облачни абонаменти и поддръжка да бъдат близки до приходите от софтуерни лицензи и дори да ги надхвърлят през 2018 г. По това време, SAP очаква да достигне степен на развитие на своя облачен бизнес, която ще проправи път за скоростно увеличение на оперативната печалба.

На този етап компанията не адаптира своите дългосрочни цели за 2020, представени през изминалата година, които са:

 • 7.5 – 8.0 млрд. евро приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО
 • 26 – 28 млрд. евро общи приходи извън МСФО
 • 8.0 – 9.0 млрд. евро оперативна печалба извън МСФО
 • 70% – 75% дял на по-предвидими приходи (определени като сбор от приходите от облачните абонаменти & поддръжка, и приходи от софтуерна поддръжка).

Допълнителна информация

Стойностите на приходите и печалбата за 2015 година включват пълните приходи и печалба от Concur и Fieldglass. Стойностите за сравнение за 2014 година включват Concur и Fieldglass респективно от 4 декември и 2 май.

По-детайлна информация относно всички показатели на SAP извън МСФО, както и техните ограничения, наред със стойностите в постоянна валута и свободните парични потоци може да се открие онлайн на Explanation of Non-IFRS Measures.

През четвъртото тримесечие на 2015 г., ние обновихме данните за местоположението на клиентите, които са база за приходите от нашите облачни абонаменти и поддръжка по региони през 2015 г., за да направим цифрите за 2015 г., сравними с тези от предходни години. Актуализираните приходи по региони за първото, второто и третото тримесечие на 2015 г. отразяват актуализираните данни за местоположението на клиентите и са на разположение на нашия уебсайт в секция Revenue by Region. Предходни години не са засегнати от актуализацията.

За SAP

Като пазарен лидер в сектора за приложен бизнес софтуер, SAP (NYSE: SAP) помага на компании от всички индустрии и от всякакъв мащаб да опер