>

Tři hlavní výrobci konsorcia Airbus s řešením SAP Aerospace and Defence

Tři nejdůležitější výrobci v rámci evropského konsorcia Airbus jsou v současné době produktivní na aplikačním řešení SAP pro letecký a obranný průmysl (SAP Aerospace and Defence). Jedná se konkrétně o francouzského výrobce Aerospatiale, německý DaimlerChrysler Aerospace a British Aerospace.

Divize Airbus and ATR společnosti Aerospatiale provozuje na SAP R/3 více než 3 500 uživatelů. V rámci implementovaného řešení SAP Aerospace and Defence využívá například oblasti řízení výroby, řízení kvality, logistiku, MRP a dílenské řízení. Od 1. ledna 1999 jsou produktivní rovněž moduly finančního účetnictví a nákladového účetnictví.

Společnost DaimlerChrysler Aerospace AG je na SAP produktivní od října 1998 poté, co úspěšně přešla ze systému SAP R/2 na R/3. Firma nyní registruje již 2 000 uživatelů systému po celém Německu, přičemžž je funkční v modulech materiálového hospodářství, financí, controllingu, investičního majetku, řízení kvality, údržby a dalších.

Společnost British Aerospace zprovoznila v listopadu 1998 svůj modul lidských zdrojů, který zahrnoval 25 uživatelů a 9 000 kmenových záznamů. V současné době probíhá implementační projekt na moduly financí , controllingu, projektového systému, materiálového hospodářství, plánování výroby, prodeje a distribuce a řízení kvality. Cílový počet uživatelů má dosáhnout stavu 2 000.

SAP Aerospace and Defence je odvětvovým řešením podnikového systému R/3, které společnost SAP vyvinula pro specifické potřeby leteckého a obranného průmyslu. Řešení podporuje všechny důležité podnikové procesy obvyklé v tomto odvětví jako například výzkum a vývoj, výroba, údržba, dodávky náhradních dílů apod. SAP Aerospace and Defence rovněž integruje vysoce specifické funkcionality jako grouping, pegging (původce potřeby v rámci MRP) and distribution, cost reimbursable and progress billing (fakturace dle rozpracování) a integrated earned-value reporting (integrované vyhodnocování hospodářského výsledku). S více než 250 instalacemi na celém světě je toto odvětvové řešení SAP globálně nejrozšířenějším systémem v oblasti leteckého a obranného průmyslu.