>

SAP plánuje štěpení svých akcií

Společnost SAP AG ohlásila, že plánuje rozštěpit své akcie v poměru 3:1. Toto štěpení má za cíl zpřístupnit akcie společnosti SAP širší veřejnosti na kapitálových trzích. Návrh na štěpení akcií podléhá schválení valné hromady firmy SAP, která se bude konat 5 května tohoto roku v Mannheimu. V oblasti výplaty dividend bude SAP pokračovat v trendu z posledních let i letos, kdy navržená výplata bude tvořit přibližně 30 % z čistého zisku za rok 1999.

Výkonná a dozorčí rada SAP rovněž požádá o povolení navýšit upsaný kapitál o maximálně 25 milionů euro vydáním dodatečných preferenčních akcií, které mj. umožní akvizice či získávání podílů formou výměny akcií. Tento krok přichází jako reakce na dynamicky akcelerující vývoj v oblasti internetových řešení typu business-to-business a umožní společnosti SAP rychle reagovat na strategické příležitosti v souladu s realizací vize SAP a v souhlasu se strategií dlouhodobého růstu.