>

EDS dokončuje jednu z největších implementací mySAP.com

Společnost SAP a EDS, vedoucí celosvětový poskytovatel IT služeb, dokončují společně jednu z největších globálních implementací řešení mySAP.com, které bude produktivní v EDS. Tato implementace zvýší zkušenosti společnosti EDS v oblasti implementování a poskytování aplikačních služeb (ASP) pro své klienty. Zároveň je první implementací řešení mySAP.com pro globálního poskytovatele služeb.

Dohoda mezi oběma společnostmi, na základě které bude řešení mySAP.com implementováno pro potřeby zaměstnanců EDS po celém světě, činí ze společnosti EDS jednoho z pěti největších zákazníků SAP, co do počtu uživatelů softwaru SAP. Do současné doby zprovoznila firma EDS business aplikace mySAP.com pro přibližně 50 000 uživatelů v EDS, přičemž v konečné fázi budou aplikace zpřístupněny všem pracovníkům firmy po celém světě.

EDS zavede personalizované pracovní prostřední mySAP.com Workplace, které zajistí přístup k informacím na základě uživatelských rolí. Pracovníkům a manažerům EDS umožní – s pomocí běžného browseru – prostředí mySAP.com Workplace například reportovat, řídit pohyb pracovníků atd. S využitím specifického řešení mySAP.com Service Provider bude moci EDS podstatně zjednodušit řízení globálních projektů.