>

SAP dodá e-business řešení mySAP.com pro 230 000 zaměstnanců Nestlé

Společnost SAP a Nestlé, přední světový potravinářský výrobce, poskytne více než 230 000 zaměstnancům Nestlé přístup k aplikacím mySAP.com prostřednictvím mySAP.com Workplace, personalizovaného podnikového portálu. Tento kontrakt, který je největším v historii SAP, pokryje všechny základní podnikové procesy Nestlé prostřednictvím aplikací mySAP.com a zvýší potenciál využívání Internetu ve všech oblastech firemních aktivit.

Internetové řešení mySAP.com bude řídit aktivity v oblastech marketingu, řízení dodavatelského řetězce, výroby, řízení vztahů se zákazníky, elektronické komerce, řízení životního cyklu výrobku, strategického řízení společnosti, business intelligence, knowledge managementu, finančního a nákladového řízení a řízení lidských zdrojů. S využitím mySAP.com budou zaměstnanci Nestlé mít přístup k interním a externím aplikacím a k informacím z podnikového intranetu a z Internetu.

Řešení mySAP.com Workplace jsou personalizované podnikové portály přizpůsobené prostřednictvím uživatelských rolí jednotlivým zaměstnancům, partnerům a zákazníkům. Společnost Nestlé bude s firmou SAP spolupracovat na další customizaci uživatelských rolí tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům pracovníků Nestlé. Šablony jednotlivých uživatelských rolí budou konfigurovány a přizpůsobovány v prostředí, které bude speciálně pro Nestlé hostováno firmou SAP. Takto přednastavené šablony potom umožní rychlou implementaci v individuálních obchodních jednotkách firmy Nestlé s ohledem na specifika různých trhů.