>

Větší otevřenost Internet-Business Framework

Společnost SAP na konferenci poskytla technologické detaily, které zvýší otevřenost a adaptabilitu e-business platformy mySAP.com. V rámci architektury Internet-Business Framework, na které je postaveno řešení mySAP.com, byly do prezentační, aplikační a mezipodnikové vrstvy dodány integrační technologie, které zlepšují spolupráci mezi všemi uživateli, včetně např. spolupráce mezi zaměstnanci a externími partnery, a mezi jednotlivými aplikačními komponentami, ať od SAP nebo třetích stran. Aby splnila požadavky otevřenosti, zahrnuje architektura Internet-Business Framework různé integrační technologie vyplňující prostor mezi aplikacemi a technologiemi, které původně nebyly navrženy pro vzájemnou spolupráci. Výsledkem integračních technologií v prezentační vrstvě je například mobilní přístup k aplikacím, informacím a službám prostřednictvím podnikového portálu mySAP.com Workplace.