>

Finanční výsledky společnosti SAP za 2. čtvrtletí: prodej mySAP.com předčil očekávání

Společnost SAP dnes oznámila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku. V porovnání se stejným obdobím vloni vzrostly celkové tržby o 19 % tj. na 1,5 miliardy Euro (v roce 1999 dosáhly tržby výše 1,26 miliardy Euro). Tržby z prodaných softwarových licencí se zvýšily o 23 % na 554 miliónů Euro (452 miliónů Euro v roce 1999). Z toho prodej e-business platformy mySAP.com činil 261 milionů Euro, což tvořilo 47 % všech prodaných licencí dosažených ve druhém čtvrtletí roku 2000 (v prvním čtvrtletí roku 2000 činil tento podíl 22 %). Zisk před zdaněním a bez započítání nákladů na program zaměstnaneckých akcií STAR dosáhl výše 288 milionů Euro (260 milionů Euro ve stejném období vloni), což reprezentuje 11% nárůst.

Během první poloviny roku 2000 tak vzrostl prodej o 15 % na 2,68 miliardy Euro v porovnání se stejným obdobím loňského roku (2,34 miliardy). Zisk před zdaněním a bez započtení programu STAR činil 622 milionů Euro oproti 416 milionům Euro v první polovině roku 1999, tj. o 50 % více.

Prodej řešení mySAP.com předčil v uplynulém čtvrtletí všechna očekávání. Jeho vzrůstající dynamika svědčí o tom, že platforma mySAP.com pro elektronický business se stala nedílnou součástí globální Nové ekonomiky. Důkazem je například kontrakt se společností Nestlé, jejichž 230 000 zaměstnanců bude mít přístup k internetovým aplikacím mySAP.com. Dalším indikátorem expanze řešení mySAP.com je fakt, že přes polovinu prodejů mySAP.com tvořili noví zákazníci.

Na americkém trhu vzrostly tržby ve druhém čtvrtletí o 15 % na částku 598 milionů Euro (oproti 521 milionům v roce 1999). Prodej v regionu Asie a Pacifiku stoupl o 67 % na 192 miliónů Euro (115 milionů Euro v roce 1999). Novými zákazníky řešení mySAP.com se staly ve druhém čtvrtletí následující společnosti: Canada Post, Commonwealth of Pennsylvania, Compaq, Massachusetts Mutual Life Insurance (v Americe), Assicurazioni Generali, British Airways Engineering, Nestlé, ProSieben Media, Sainsbury´s Homebase (v Evropě), a Mitsui Chemical, NTT Comware, Yamaha Corporation (v Asii/Pacifiku).