>

B2B obchodní portál „cc-markets“ připraven ke startu

Dříve ohlášený B2B internetový obchodní portál vytvořený nezávislou joint venture, které se účastní společnosti BASF, Degussa-Huels, Henkel a SAPMarkets, se připravuje k zahájení svých business aktivit v říjnu tohoto roku. Obchodní portál cc-markets (www.cc-markets.com) bude spojovat jak dodavatele tak kupující v otevřenou internetovou obchodní komunitu, která zprostředkuje co nejefektivnější pořízení technického zboží a služeb. Prvotním záměrem portálu je splnění požadavků na pořízení této kategorie zboží a služeb, převážně v odvětví chemického průmyslu v západní Evropě. Do budoucna se plánuje další rozšíření do dalších kategorií, odvětví a geografických oblastí.

Obchodní portál cc-markets bude vystupovat jako organizátor otevřené internetové obchodní komunity vytvářející oboustranně výhodné obchodní modely. Klíčové obchodní vztahy mezi prodávajícími a kupujícími se budou udržovat prostřednictvím obchodního portálu, který poskytuje nástroje a možnosti ke zvýšení efektivity při pořizování materiálu a procesy pro řízení dodavatelského řetězce mezi obchodními partnery. Segmentu kupujících nabídne obchodní portál cc-markets zjednodušení transakčních procesů, snížení nákladů a zrychlení procesu pořízení materiálu. Segment dodavatelů zlepší komunikaci s obchodními partnery, sníží své prodejní a marketingové náklady a upevní vztahy se zákazníky.

Funkcionalita portálu, zahrnující kompletní cyklus související s pořízením materiálu a komplexní integraci back-end systémů dodavatelů a kupujících, poskytne jednoduše přístupné business řešení. Tradiční funkcionality jako katalog a on-line transakční procesy budou do konce roku doplněny o procesy výběrového řízení a pořádání aukcí tak, aby zjednodušily procesy nabídky a procesy výběru při dosažení co nejefektivnějších nákladů. Možnosti obchodního portálu cc-markets budou dále rozšířeny o řešení marketplace intelligence a o integrované služby s přidanou hodnotou, které umožní spojení s partnery v oblasti logistických a finančních služeb. Infrastrukturu obchodního portálu, která je založena na společném řešení s Commerce One, poskytne společnost SAPMarkets.