>

Největší česká stavební společnost implementuje SAP

Společnost SAP ČR, největší dodavatel podnikového aplikačního softwaru na českém trhu, dnes oznámila, že řady jejích zákazníků rozšířila firma IPS, klíčový český podnik v oblasti stavebnictví. IPS bude v první fázi využívat řešení pro materiálové hospodářství a pro prodej a distribuci, později bude implementováno řešení SAP CRM, tj. řízení vztahu se zákazníky. Podnikový systém SAP bude ve společnosti IPS především podporovat klíčové procesy centrálního zásobování a obchodování se stavebním materiálem a poskytne flexibilní řešení zásobníku stavebních zakázek. Dodávka je realizována formou kompletního outsourcingu ve spolupráci s firmou debis IT Services Czech.

“IPS tímto získává poslední článek informačního systému pro obslužnost našich zákazníků, vnitřní informovanost a řídící proces,“ řekl Jiří Poletín, výkonný obchodní ředitel IPS a.s. „Společnost IPS dle našeho názoru implementuje nejlepší etablovaný systém, který je v současné době na trhu, a do budoucna předpokládáme rozvoj zvláště v oblasti e-business.”

Logistické moduly MM a SD nahradí stávající řešení pro nákup a prodej stavebního materiálu, který realizuje odštěpný závod 11 v Praze – Řeporyjích, a to jak pro velkoodběratele, tak pro drobné stavebníky. Důraz je proto kladen zejména na snadnou a rychlou obsluhu systému, kdy je nutné zajistit bezproblémový chod prodejny a přepážkový prodej stavebnin, včetně výběru vhodných materiálů z ceníku, promítnutí odběratelských či zvláštních slev a tisku prodejních dokladů přímo na místě.

Závod 11 by měl do budoucna také zajistit centrální zásobování stavebním materiálem pro veškeré stavební akce ostatních odštěpných závodů společnosti IPS, což mu umožní logistické moduly SAP R/3. Důkazem otevřenosti řešení SAP je integrace logistiky SAP s finančním systémem jiného dodavatele.

Ve druhé etapě bude nasazen informační systém pro obchodní úsek ředitelství společnosti založený na moderním nástroji řízení vztahů se zákazníky SAP CRM, který bude funkčně propojený s logistickým systémem. Cílem řešení je podchytit maximum informací o potenciálních stavebních zakázkách, probíhajících výběrových řízeních apod. Obchodní úsek IPS bude tak vybaven veškerými informacemi o zákaznících a zakázkách, což do budoucna povede k významnému zvýšení obchodních příležitostí.

Prostřednictvím řešení SAP získá společnost IPS aktuální informace dostupné na jedno kliknutí s maximální vypovídající hodnotou a s možností vyhledávání a analýz, což je nezbytný předpoklad úspěchu ve vysoce konkurenčním prostředí stavebních firem. Produkty SAP jsou pro IPS nejen zárukou pro řešení nynějších požadavků, ale také garantem dalšího rozvoje moderního integrovaného systému v prostředí s tak specifickými požadavky, jako je stavebnictví. Do budoucna společnost IPS plánuje implementovat např. produkty SAP BW a mySAP.com Workplace.

O společnosti IPS
IPS je největší stavební skupinou na českém trhu jejíž předmětem činnosti jsou zejména stavby občanské, dopravní, bytové a inženýrské. V roce 1999 zaměstnávala skupina IPS průměrně 8259 zaměstnanců (pracovníků) a při konsolidovaných tržbách ve výši 18,2 mld. korun měla podíl na českém stavebním trhu 8,3 %. Skupina IPS se stala jednou z prvních v České republice a první v oblasti stavebnictví, která získala certifikát softwarové čistoty. Od konce června letošího roku je majoritním vlastníkem IPS a.s švédská společnost SKANSKA.

O společnosti SAP
Společnost SAP je největším globálním výrobcem podnikového aplikačního softwaru. Celosvětově pracuje ve společnosti SAP více než 21 000 zaměstnanců. V českém zastoupení pracuje nyní 141 zaměstnanců. V České republice působí firma SAP od roku 1992. Firma se může na českém trhu pochlubit 173 instalacemi u 161 zákazníků, mezi které patří Škoda Auto, OKD, Glaverbel, Léčiva, Český Telecom, Eurotel, Radiomobil, Česká pojišťovna, Nová huť, Tabák, OP Prostějov, Unipetrol, Město Plzeň, Sazka, Microsoft ČR, Union banka, Česká televize a další.