>

SAP zpřehledňuje své globální vývojářské aktivity

Společnost SAP ohlásila rozsáhlou reorganizaci svých aktivit v oblasti vývoje. V této souvislosti SAP zřizuje šest obchodních jednotek (General Business Units – GBU) pro řízení vývojářské činnosti, dále sedm odvětvových obchodních sektorů (Industry Business Sectors) zodpovědných za vývoj internetových odvětvových řešení mySAP.com a tři další obchodní jednotky GBU zodpovědné za specifické technologie. Tyto změny vytvoří pružnější organizaci a umožní společnosti lépe se přizpůsobit rychle se měnícím potřebám nejen svých zákazníků, ale i celého trhu.

Jednotlivé obchodní jednotky GBU pokrývají vývoj aplikací v následujících oblastech řešení mySAP.com: finance, řízení dodavatelského řetězce, řízení lidských zdrojů, řízení životního cyklu produktu, řízení vztahů se zákazníky, Business Intelligence a mySAP.com Workplace. V rámci těchto obchodních jednotek společnost SAP zřizuje tři různé typy vývojářských týmů, z nichž každý se věnuje jednomu specifickému úkolu. Týmy „Installed Base Development“ se budou aktivně účastnit konzultací se zákazníky na projektech řešení mySAP.com. Týmy „New Application Development“ se budou zabývat vývojem nových mySAP.com produktů, zatímco týmy „Product Management“ budou zodpovědné za produktové plánování a strategický marketing produktů vztahujících se k obchodním jednotkám GBU.

Nové odvětvové obchodní sektory (Industry Business Sectors) slučují existující odvětvové obchodní jednotky a budou zodpovědné za vývoj odvětvových řešení mySAP.com:

  • Spotřebitelský průmysl – obchodní společnosti, výroba spotřebního zboží
  • Diskrétní výroba – letecký a obranný průmysl, automobilový průmysl, strojní a stavební průmysl, High-Tech
  • Finanční služby – bankovnictví, pojišťovnictví, Corporate Finance Management
  • Veřejný sektor – vyšší školství a výzkum, veřejný sektor, zdravotnictví
  • Služby – media, poskytovatelé služeb, telekomunikace, utility
  • Petrochemický průmysl – těžební průmysl, ropný a plynárenský průmysl
  • Procesní výroba – chemický, farmaceutický průmysl a průmysl zpracování surovin