>

ČESKÝ TELECOM úspěšně zahájil provoz řešení SAP Business Information Warehouse

Telekomunikační společnost má nyní k dispozici informace, které výrazně zkvalitňují rozhodovací procesy a pomáhají vytvářet nové, budoucí strategie.

Společnost SAP ČR, největší dodavatel podnikového aplikačního softwaru na českém trhu, dnes ohlásila, že společnost ČESKÝ TELECOM v rámci Projektu BSS (projekt pro zavedení podpůrných informačních systémů) úspěšně implementovala a zahájila produktivní provoz řešení SAP Business Information Warehouse (SAP BW), výkonného nástroje podpory rozhodovacích procesů. Řešení SAP BW, které poskytuje managementu kvalitní podklady pro rozhodování a pro vytváření nových strategií na budoucím telekomunikačním trhu, bude v ČESKÉM TELECOMU do konce roku 2000 využívat 250 zaměstnanců.

„SAP BW nám umožňuje sledovat historii konkrétních rozhodnutí a analyzovat jejich dopady na naše podnikání,“ řekl Juraj Kodýdek, manažer zákaznického kompetenčního centra ve společnosti ČESKÝ TELECOM. „V rámci ČESKÉHO TELECOMU se generuje ohromné množství dat, a to nejen ze systému SAP R/3, ale také z externích systémů. Díky SAP BW a jeho datové integraci s non-SAP systémy můžeme všechny tyto informace konsolidovat a dávat do souvislostí, a tím kontinuálně zlepšovat podnikové procesy a zvyšovat kvalitu zákaznických služeb.“

SAP BW je výkonný nástroj podpory rozhodovacích procesů, jehož síla spočívá ve spojení aplikačního business know-how a technologie datových skladů. SAP BW je informační prostředí pro široké využití na všech hierarchických úrovních podniku, od top manažerů až po kancelářské pracovníky, kterým poskytuje informační souhrny, hodnocení a analýzy podle požadavků. Jedním z nejdůležitějších přínosů je významné urychlení všech informačních procesů prostřednictvím předdefinovaných informačních modelů. To umožňuje včas získávat data v potřebném tvaru a kvalitě a výrazně zefektivnit procesy rozhodování.

V rámci ČESKÉHO TELECOMU poskytuje SAP BW tři základní okruhy informací. Prvním je profitabilita jednotlivých produktů (služeb) a výkaznictví procesních nákladů. Druhým okruhem je zpracování dat z SAP R/3 pro oblast controllingu a vedení projektů a nakonec poslední okruh tvoří data ze zákaznických (billing) systémů, jako jsou například výnosy hlasových a datových služeb nebo statistické ukazatele.

Implementace SAP BW je dalším krokem úspěšné spolupráce mezi společnostmi ČESKÝ TELECOM a SAP ČR, kterou v listopadu 1997 zahájil program řízení změn, Projekt BSS. Cílem projektového týmu bylo počátkem roku 1998 zavedení podnikového aplikačního softwaru SAP R/3, který slouží v ČESKÉM TELECOMU k podpoře procesů v oblastech financí, logistiky a lidských zdrojů. V současné době pracuje v ČESKÉM TELECOMU více než 2 500 uživatelů se systémem SAP R/3.

Do konce letošního roku plánuje společnost přejít na vyšší verzi (2.0) řešení SAP BW, která mj. umožňuje využívat webových technologií včetně podpory protokolu WAP a která umožňuje analyzovat data v grafickém prostředí GIS.

O společnosti ČESKÝ TELECOM
ČESKÝ TELECOM, a.s. („ČESKÝ TELECOM“) je největší telekomunikační společností v České republice, poskytující hlasové, datové a další služby. ČESKÝ TELECOM poskytuje telefonní služby pro podnikatele i domácnosti, provozuje veřejné telefonní automaty, poskytuje mobilní telekomunikační služby (prostřednictvím majoritního podílu v EuroTel Praha, spol s r.o.), služby euroISDN, , služby sítě Internet, datové služby a obchoduje s koncovými telekomunikačními zařízeními. K 30. 6. 2000 představovala tržní kapitalizace společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. (dříve SPT TELECOM, a.s.) 201,4 miliardy Kč. Společnost s téměř 19000 zaměstnanci patří k největším zaměstnavatelům v České republice.

O společnosti SAP
Společnost SAP je největším globálním výrobcem podnikového aplikačního softwaru. Celosvětově pracuje ve společnosti SAP více než 21 000 zaměstnanců. V českém zastoupení pracuje nyní 141 zaměstnanců. V České republice působí firma SAP od roku 1992. Firma se může na českém trhu pochlubit 173 instalacemi u 161 zákazníků, mezi které patří Škoda Auto, OKD, Glaverbel, Léčiva, ČESKÝ TELECOM, EuroTel, Radiomobil, Česká pojišťovna, Nová huť, Tabák, OP Prostějov, Unipetrol, Město Plzeň, Sazka, Microsoft ČR, Union banka, Česká televize a další.