>

ForestExpress volí řešení Commerce One a SAPMarkets

ForestExpress, globální business-to-business obchodní portál pro dřevařský průmysl, společnost Commerce One a SAPMarkets, dceřinná společnost SAP AG, ohlásily strategické partnerství s cílem vybudování nákupních a prodejních aktivit v rámci portálu ForestExpress. Otevřená technologická platforma Commerce One a SAPMarkets upevní postavení ForestExpress jako globálního, nezávislého internetového obchodního portálu pro oblast dřevařského průmyslu.

ForestExpress je konsorciem společností z odvětví dřevařského průmyslu. Zakládajícími partnery jsou firmy Weyerhaeuser, Georgia-Pacific, International Paper a The Mead Corporation, reprezentující vedoucí podniky v tomto průmyslovém segmentu, který představuje hodnotu 400 miliard dolarů.

Očekává se, že účastníci portálu ForestExpress získají významné přínosy v oblasti zrychlení produktového cyklu, nižších zásob a redukovaných transakčních nákladů. V důsledku navázaných on-line transakcí na trhu produktů dřevařského průmyslu dojde k dlouhodobým úsporám nákladů o 5 % do roku 2003. Díky účasti na obchodních transakcích v rámci portálu naváží dodavatelé hladkou komunikaci s odběrateli, získají vstup na nové trhy a budou moci využívat standardizované podnikové procesy. Odběratelé budou moci navázat kontakt s novými dodavateli a stejně tak ocení zjednodušení veškerých procesů dodavatelského řetězce a snížení nákladů vynaložených na obchodní operace.