>

SAP ČR zvýšila svůj podíl na trhu ERP na 64,8%

Společnost SAP zvýšila svůj náskok naprvní pozici

Podle zprávy IDC vzrostl v roce 1999
trh s podnikovým aplikačním softwarem (ERM) v České republice o 10,7 %,
přičemž dosáhl hodnoty 41,54 milionu dolarů (obrat za softwarové licence a
údržbu). S podílem 64,8 % kralovala trhu společnost SAP, když v roce
1998 činil její podíl 52,3 %
. IDC očekává, že celkový trh s podnikovými
aplikacemi poroste v příštích pěti o letech průměrně o 20 %.

„I přes pokles 1,4 % v segmentu výrobního odvětví utratily vloni
české podniky v oblasti diskrétní a procesní výroby 47,8 % z celkových
výdajů za podnikové aplikace,“ řekl Steven Frantzen, ředitel IDC East Central
Europe. „Segment diskrétní výroby měl sám o sobě největší podíl na výdajích,
následovaný segmentem procesní výroby. Dalšími důležitými vertikálními segmenty
byly pro oblast podnikového softwaru odvětví pojišťovnictví, utilit a
telekomunikací.“

Dynamický nárůst společnosti SAP byl v roce 1999
v ostrém kontrastu se zbytkem trhu, na kterém se obrat snížil o přibližně 17 %

oproti roku 1998. Za firmou SAP se na druhé pozici umístila společnost JBA se 6,5%
podílem. Firma QAD, která v roce 1998 zaujala druhou pozici, klesla
v důsledku ztráty podílu na trhu na třetí místo s podílem 4,0 %. Pětici
největších společností uzavírá Baan na čtvrtém a Oracle na pátém místě.

Kromě stanovení velikosti celkového trhu s podnikovým
aplikačním softwarem rozděluje IDC trh do čtyř funkčních oblastí. Největší
z nich byla vloni oblast účetnictví, která tvořila 36,1 % z celkového ERM
trhu. Následovaly funkční oblasti výroby, materiálového hospodářství/distribuce a
řízení lidských zdrojů. Tržby z prodeje modulů SFA (Sales Force Automation),
CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) a MIS (Management
Information Systems) tvořily pouze několik procent z celkových ERM výdajů.

Zdroj: IDC, 2000, http://www.idc.com/.