>

Řešení Commerce One a SAPMarkets pro internetový portál ve Skandinávii

Společnosti Commerce One a SAPMarkets ohlásily, že dodají společné řešení pro nový internetový obchodní portál Integrated Business Exchange (IBX). Tento otevřený obchodní portál, který byl založen společnostmi Ericson, SEB a b-business partners (venture kapitálová firma vlastněná převážně předními skandinávskými společnostmi), spojuje dodavatele a odběratele zboží a služeb ze všech odvětví průmyslu ve skandinávských zemích.

Portál IBX bude založen na řešení MarketSet, které bylo nedávno společně vyvinuto firmami Commerce One a SAPMarkets. IBX se stane největším business-to-business (B2B) portálem v tomto regionu. Zároveň bude elektronický portál IBX připojen ke Commerce One Global Trading Web, což je největší světová B2B obchodní komunita.

Při obchodování prostřednictvím portálu IBX se očekává, že podniky ze skandinávských zemí zahrnující Švédsko, Dánsko, Finsko a Norsko budou schopny řídit a uzavírat množství svých obchodních transakcí rychle a efektivně. Rovněž se předpokládá, že prostřednictvím IBX se dramaticky sníží časové rozmezí dodacích lhůt, zlepší se vztahy se zákazníky a zvýší se obecná produktivita.