>

SAP vytváří v USA rozsáhlé vývojové a výukové centrum

Společnost SAP buduje nedaleko americké Filadelfie SAP Global Solution Center, špičkové středisko pojaté jako centrum pro výzkum, vývoj a vzdělávání. Toto centrum bude poskytovat společné prostředí pro firmu SAP, její zákazníky, partnery a přední odborníky na elektronickou komerci jak z podnikového sektoru tak z akademické oblasti. SAP Global Solution Center se bude věnovat individuálním zákaznickým vývojovým projektům, strategickým vývojovým projektům a e-business řešením. Předpokládá se, že ve středisku bude pracovat 80 vývojářů a až 200 hostujících expertů.

Zároveň má být v rámci tohoto střediska založen SAP Institute for Innovation and Development. Tento institut zvýší intelektuální kapitál vysoce úspěšného SAP programu nazvaného University Alliance Program, který tvoří síť více 400 univerzit na celém světě využívajících software SAP pro studium v oblasti e-businessu. Akademičtí pracovníci budou v rámci institutu spolupracovat s vývojáři z SAP a z partnerských organizací na identifikaci témat v oblasti výzkumu a vývoje softwarových řešení.

Další součástí těchto aktivit je SAP Partner E-Business Center, které bude sloužit jako prostředí, kde bude firma SAP a její partneři společně podporovat své zákazníky v rámci celého cyklu implementace řešení. Ve své první fázi bude E-Business Centrum soustřeďovat několik specificky zaměřených e-business partnerů – společně s firmou SAP Markets, které budou asistovat SAP v identifikaci a podpoře zákaznických příležitostí v oblasti e-businessu.