>

SETUZA a.s. prvním mySAP.com zákazníkem v ČR

Společnost se hodlá zapojit do procesů Nové ekonomiky prostřednictvím internetového řešení od SAP

Společnost SETUZA, nejvýznamnější tuzemský producent olejů a tuků, a firma SAP ČR, největší dodavatel podnikového aplikačního softwaru na českém trhu, dnes oznámily, že Setuza a.s. se stala prvním zákazníkem řešení mySAP.com na českém trhu. Na základě změny původního kontraktu SAP R/3 na řešení mySAP.com bude společnost SETUZA využívat e-business aplikací k zefektivnění veškerých svých činností, především pak v oblasti prodeje a nákupu.

„Zavedení systému SAP R/3 jakožto špičkového ERP systému potvrdilo správnost standardní organizace vnitropodnikových procesů v SETUZA a.s. a upozornilo na odchylky od obvyklých řešení, postupů, které byly a jsou analyzovány a v případě nutnosti upravovány,“ řekl ing. Radek Volf, ekonomický ředitel, SETUZA a.s. „Zavedení produktů skupiny e-commerce zvýší nadále konkurenceschopnost a.s. SETUZA, zvětší její otevřenost a upevní vazby vůči svým obchodním partnerům. Ve vnitřní organizaci nahradí stereotypní mechanické práce automatizovaným zpracováním a tím umožní zvýšit podíl tvůrčí práce a práce na rozvojových záměrech.“

V roce 1999 SETUZA a.s. naimplementovala informační systém SAP R/3. Tehdy bylo během 9 měsíců bylo naimplementováno celkem 13 modulů, včetně všech základních modulů systému SAP R/3, kterými jsou procesní šaržová výroba, účetnictví, investiční majetek, logistika, prodej, údržba, kontrola jakosti, controlling a personalistika. Produktivní systém SAP R/3 byl uveden do ostrého provozu naráz (metodou „Big Bang“) k 1. lednu 2000. V současné době je projekt implementace SAP R/3 ukončen a systém využívá zhruba 250 uživatelů.

S dalším rozvojem informačních technologií a Internetu došlo vedení společnosti k závěru, že je nutné pokračovat v určeném trendu s cílem zajistit splnění požadavků trhu, které směřují k využívání příležitostí elektronického bussinesu. Proto byl se společností SAP podepsán kontrakt na řešení mySAP.com. E-business platforma mySAP.com obsahuje aplikační oblasti pro řízení financí, logistiky, lidských zdrojů, e-commerce (scénáře B2B a B2C), řízení a optimalizaci dodavatelských řetězců, řízení vztahů se zákazníky a pro Business Intelligence. Uživatel přistupuje k těmto – ale i k non-SAP – aplikacím z podnikového portálu mySAP Workplace.

„E-migrace“ společnosti SETUZA do Nové ekonomiky prostřednictvím mySAP.com je dalším potvrzením úspěchu internetové strategie společnosti SAP. Tento projekt se řadí k dalším implementacím v takových firmách, jako je Exxon Mobile, Singapore Airlines, Nestlé, Canada Post, Commonwealth of Pennsylvania, Compaq, Assicurazioni Generali, British Airways Engineering, ProSieben Media nebo Yamaha Corporation, které společnost SAP zaznamenala v poslední době.

V roce 1999 tvořil 60 % obratu v komoditě hotových výrobků SETUZA, a.s. prodej prostřednictvím obchodních řetězců. Od zavedení produktů řešení mySAP.com proto SETUZA a.s. očekává významné zjednodušení administrace při vzájemném styku, a to jak na straně nákupu, tak na straně prodeje. Vedle nyní používaného standardu EDI budou tak nákupčím a prodejcům k dispozici moderní komunikační technologie založené na Internetu. Dále se očekává zrychlení přístupu k obchodním partnerům a zvýšení objemu poskytovaných informací za současného snížení potřeby administrativní práce u pracovníků nákupu a prodeje. V další fázi plánuje SETUZA a.s. vybudování nástroje pro podporu rozhodování (SAP BW) a také nástrojů pro optimalizaci výroby a logistiky (SAP APO).

O společnosti SETUZA a.s.
Společnost SETUZA je se svou víc jak 150letou tradicí předním tuzemským zpracovatelem olejových komodit a významným producentem rostlinných olejů a tuků. Spotřebitelská veřejnost zná oleje pod značkami Vegetol, Lukana a Ceresol, tuky a margaríny zastupují značky Alfa, Diana, Omega, Stella a Lukana. Výrobní program zahrnuje i drogistické zboží a technické výrobky. Vedle stále žádaných mýdlových pracích prášků Hanka, Toto a Timi produkuje společnost prací prášky Titan a Merkur, toaletní a jádrová mýdla. Z produkce zubních past jsou nejznámější značky Odol, Fluora, Thymolin, z pánské kosmetiky např. Pitralon.
Podle agentury GfK tvoří oleje z firmy SETUZA 50 % domácího malospotřebitelského trhu, dalších 15 % trhu pokrývá společnost v privátních značkách obchodních řetězců. Ve velkoobjemových dodávkách pro průmyslové zpracování činí tržní podíl olejů 80 %, tuků a margarínů potom 75 %. Zhruba pětina vyrobené produkce společnosti SETUZA je určena pro export.

O společnosti SAP
Společnost SAP je největším globálním výrobcem podnikového aplikačního softwaru. Celosvětově pracuje ve společnosti SAP více než 21 000 zaměstnanců. V českém zastoupení pracuje nyní 141 zaměstnanců. V České republice působí firma SAP od roku 1992. Firma se může na českém trhu pochlubit 173 instalacemi u 161 zákazníků, mezi které patří Škoda Auto, OKD, Glaverbel, Léčiva, Český Telecom, Eurotel, Radiomobil, Česká pojišťovna, Nová huť, Tabák, OP Prostějov, Unipetrol, Město Plzeň, Sazka, Microsoft ČR, Union banka, Česká televize a další.