>

Tržby SAP AG: +31 % za 4. čtvrtletí a +23 % za celý rok 2000

Společnost SAP oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí tohoto roku a zároveň výsledky hospodaření za celý kalendářní rok 2000. Ve čtvrtém čtvrtletí se tržby zvýšily o 31 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhly tak výše 2,164 miliardy euro oproti 1,651 miliardy v roce 1999. Zisk před zdaněním po započtení programu zaměstnaneckých akcií STAR vzrostl o 21 % na 583 miliónů euro a čistý zisk se zvýšil o 16 % na 366 miliónů euro.

V celém roce 2000 se celkové tržby zvýšily o 23 % na 6,266 miliardy euro (1999: 5,110 miliardy). Zisk před zdaněním a bez započtení programu STAR se zvýšil o 31 % na 1,466 miliardy euro. Zisk před zdaněním po započtení programu STAR vzrostl o 5 % na 1,025 miliardy euro. Čistý zisk v roce 2000 dosáhl výše 626 miliónů euro, což představuje nárůst o 4 % oproti roku 1999, kdy společnost vykázala zisk 601 milionů euro.

Tržby z prodeje licencí mySAP.com vzrostly v uplynulém čtvrtletí o 412 %, v porovnání se čtvrtým čtvrtletím vloni, a dosáhly výše 661 miliónů euro (1999: 129 miliónů euro). Tržby z licencí mySAP.com tvořily 63 % z celkových tržeb za licence ve čtvrtém čtvrtletí 2000. Za celý rok 2000 tvořily licence mySAP.com 53 % z celkově prodaných softwarových licencí, neboli 1,3 miliardy euro. Tržby z celého segmentu softwarových licencí SAP vzrostly v roce 2000 o 27 % na 2,46 miliardy euro. (1999: 1,932 miliardy euro).

Mezi nové zákazníky řešení mySAP.com se ve čtvrtém čtvrtletí 2000 zařadily například společnosti McCormick & Company, NASA, Warner Brothers, Heineken, Philips Lighting, Kowloon Canton Railway a Asia Pulp and Paper.