>

AMD volí mySAP.com jako globální e-Business platformu

Společnost SAP dnes ohlásila, že firma Advanced Micro Devices, jeden z celosvětově největších dodavatelů čipů na počítačové a komunikační trhy, zvolila řešení mySAP.com jako globální e-business platformu pro své podnikové operace.

AMD bude implementovat celou řadu řešení mySAP.com, včetně mySAP Workplace a mySAP Business Intelligence (mySAP BI). Cílem implementace je snížit náklady a zvýšit tržby, a dále zlepšit přehlednost vlastních business procesů a dat pro kvalitnější rozhodování na základě dostupných informací.

Řešení mySAP BI nabídne firmě AMD komplexní pohled na její obchodní transakce díky lepší kvalitě informací pro podporu strategického podnikového řízení. Toto řešení umožní AMD analyzovat důležité informace, týkající se např. pořízení materiálu, s cílem podporovat úspory nákladů v rámci celé organizace a zlepšit hodnotu ve svém dodavatelském a odběratelském řetězci.

Prostřednictvím mySAP Workplace poskytne AMD jak interním tak externím uživatelům personalizovaný podnikový portál, založený na rolích, který umožní rychlý a efektivní přístup k informacím, aplikacím a službám uvnitř i vně podniku.