>

CenTrade zprostředkoval první elektronickou obchodní transakci pro ČESKÝ TELECOM

CenTrade, nové české elektronické tržiště, oznamuje, že dnes dopoledne zprostředkovalo první elektronickou obchodní transakci. Transakce byla realizována pomocí výběru položek z katalogu v horizontálním tržišti CenTrade, které je zaměřeno na zboží a služby společné pro všechna průmyslová odvětví. ČESKÝ TELECOM, a.s., jako první zákazník CenTrade, zakoupil dvanáct různých druhů kancelářských potřeb od MICOS, s.r.o. se sídlem v Prostějově. ČESKÝ TELECOM použil nákupní aplikaci SAP Enterprise Buyer integrovanou se svými interními informačními systémy. „Dnes otevíráme novou cestu komunikace s našimi dodavateli a obchodními partnery. Vylepší se tím vnitrofiremní procesy a zjednoduší komunikace s dodavateli. Takto bude prováděna většina nákupů ČESKÉHO TELECOMU. Během příštího měsíce pocítíme snížení nákladů díky zdokonalení procesu, snížení počtu zaměstnanců a větší přehlednosti trhu,” uvedl Urs Kamber, víceprezident pro korporátní služby ČESKÉHO TELECOMU. Od příštího týdne budou dalšími dodavateli firmy H.F. PROFI, s.r.o. z Pardubic a TECOM, s.r.o. se sídlem v Praze.

Platforma elektronického tržiště CenTrade vytvořeného ČESKÝM TELECOMEM a jeho partnery je založena na řešení SAP/CommerceOne. Platební systém zajistí Citibank. „Implementace tržiště až do proběhnutí první transakce trvala týmu dvanáct týdnů. To se podařilo díky technologii SAP/CommerceOne osvědčené v celosvětovém měřítku, dobré spolupráci se zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU a rozsáhlým zkušenostem konzultantů z jiných projektů elektronických tržišť a elektronického nakupování (electronic procurement),” uvedl Radim Hradílek, partner v PricewaterhouseCoopers. První obchodní transakce je významným milníkem testovací fáze platformy CenTrade, která probíhala od začátku ledna, kdy byla uskutečněna první zkušební transakce.

CenTrade není jen platforma pro elektronické transakce. Nabídka zahrnuje všechny produkty a služby nezbytné pro vytvoření prostředí pro elektronické obchodování a pro každodenní řízení nákupních a objednávkových procesů. „CenTrade představuje kompletní řešení tržiště, které jde daleko za rámec pouhého poskytnutí technologické infrastruktury. Umožňuje firmám výrazně změnit a vylepšit řadu tradičních obchodních procesů zahrnujících logistiku, financovaní a platby,” uvedl David Francis, generální ředitel a předseda představenstva, Citibank a.s.

Tato první transakce je pro CenTrade velmi důležitá. Je to krok vpřed k řešení, které bude sloužit společnostem z mnoha odvětví a které nebude omezeno hranicemi České republiky. „Dnes CenTrade zprostředkoval první transakci na nové platformě pro první pilotní zákazníky. Počet nákupčích i prodejců, velkých i malých, rychle poroste, neboť výhody jsou atraktivní pro všechny strany obchodující na tržišti. Setkáme se s řadou transakcí podobných té, která byla provedena dnes. Další budou realizovány pomocí aukčního mechanizmu. Podobné transakce budou též prováděny na vertikálních tržištích založených na platformě CenTrade,” uvedl Bessel Kok, zástupce generálního ředitele ČESKÉHO TELECOMU.

O CenTrade (www.centrade.cz):

CenTrade je klíčové partnerství, které nabízí českým společnostem pomoc při vstupu do věku elektronického obchodování. Je vybudován na jedinečném, vyspělém know-how členů partnerství – ČESKÉHO TELECOMU, a.s., Citibank a PricewaterhouseCoopers – a technologické platformy SAP. CenTrade je platforma B2B (business-to-business) založená na nejnovějších technologiích, které se již osvědčily v celosvětovém měřítku. CenTrade představuje nezávislé horizontální (bez zaměření na specifické průmyslové odvětví) elektronické tržiště a infrastrukturu pro zavedení vertikálních (odvětvově zaměřených) tržišť. CenTrade je navržen tak, aby byl atraktivní pro malé i velké společnosti. Je zaměřen na integraci a zprostředkování obchodu mezi otevřenými společenstvími kupujících a prodávajících vzájemně obchodujících v reálném čase.

O partnerech CenTrade:

ČESKÝ TELECOM, a.s.
S téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic, je ČESKÝ TELECOM (www.telecom.cz) vedoucí telekomunikační společností v České republice. Díky významné modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost přitom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. ČESKÝ TELECOM se hodlá prostřednictvím e:telu stát rovněž předním poskytovatelem netradičních služeb. Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Strategickým partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N.V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

Citibank
Citibank zahájila svoji činnost v České republice v roce 1991. Zpočátku jejích služeb využívala především globální podniková klientela Citibank spolu s největšími českými podniky. Se záměrem rozšíření obchodních vztahů mezi Bankou a podnikovou klientelou, byl v dubnu roku 1999 zahájen program s názvem CitiBusiness zaměřený na poskytování bankovních služeb malým a středně velkým podnikům. Citibank dále rozšířila svoji činnost do oblasti privátního bankovnictví a spotřebitelského bankovnictví pro drobné klienty. Úspěšná činnost Citibank na českém trhu byla celkem čtyřikrát oceněna prestižní cenou udělenou časopisem Euromoney, „Nejlepší zahraniční banka” v České republice.
Citigroup (kotace C na NYSE), nejglobálnější společnost nabízející finanční služby, poskytuje více než 100 milionům zákazníků, korporacím, vládám a institucím ve více než 100 zemí celého světa široké spektrum finančních produktů a služeb, včetně spotřebitelského bankovnictví a úvěrových produktů, podnikové a investiční bankovnictví, pojišťovací služby, makléřské služby v oblasti cenných papírů a řízení aktiv. V roce 1998 provedená fúze mezi Citigroup a Travelers spojila proslulá obchodní jména jako Citigroup, Travelers, Salomon Smith Barney, CitiFinacial and Primerica pod symbolický červený deštník – obchodní logo Citigroup. Další informace naleznete na adrese www.citigroup.com.

PricewaterhouseCoopers
Společnost PricewaterhouseCoopers (www.pwcglobal.com/cz) je přední světovou organizací poskytující odborné poradenské služby. Čerpáme z fondu znalostí a dovedností více než 150 000 lidí ve 150 zemích. Našim klientům pomáháme řešit složité obchodní problémy a měřitelným způsobem zvyšujeme jejich schopnost budovat hodnotu, řídit rizika a zlepšovat výkonnost v nových podmínkách určovaných technologiemi spjatými s internetem. Název PricewaterhouseCoopers označuje všechny členské firmy celosvětové organizace PricewaterhouseCoopers.
Společnost PricewaterhouseCoopers má rozsáhlé zkušenosti s implementací elektronických tržišť na různých platformách. Podílela se například na implementaci každého druhého tržiště používajícího platformy CommerceOne. PricewaterhouseCoopers má také klíčové schopnosti v oblasti elektronického nakupování (e-procurement).

Technologický partner CenTrade:

SAP
Společnost SAP (www.sap.com/cz) je největším světovým výrobcem podnikového aplikačního softwaru. SAP dosáhl v roce 2000 obratu 6,27 miliard EURO a v současnosti zde pracuje více než 24 000 zaměstnanců. V květnu 2000 zahájila svou činnost společnost SAPMarkets Inc., jež je dceřinnou společností firmy SAP AG. SAPMarkets spolupracuje s firmou CommerceOne za účelem vytváření globálních vzájemně propojených internetových obchodních portálů na bázi business-to-business. Společnost operuje celosvětově s ředitelstvím v kalifornském Palo Alto a pobočkami ve Walldorfu (SRN), v Bangalore (Indie), Montrealu (Kanada) a Singapuru.V České republice působí firma SAP od roku 1992 a nyní v ní pracuje 141 zaměstnanců. SAP se může na českém trhu pochlubit 213 instalacemi u 183 zákazníků, mezi které patří Škoda Auto, OKD, Glaverbel, Léčiva, ČESKÝ TELECOM, EuroTel, Radiomobil, Česká pojišťovna, Nová huť, Tabák, OP Prostějov, Unipetrol, Město Plzeň, Sazka, Microsoft ČR, Česká spořitelna, Česká televize a další.