>

International Paper volí mySAP.com

Společnost SAP ohlásila, že firma International Paper zvolila e-business platformu mySAP.com s cílem zvýšení profitability, provozní efektivity a hodnoty pro své zákazníky. International Paper využívá řešení mySAP.com jako globální platformu pro vývoj a implementaci strategických aplikací, včetně nového podnikového zaměstnaneckého portálu My-IP.

Pro zjednodušení operací a snížení nákladů, bude poskytovat řešení mySAP.com technologickou infrastrukturu umožňující firmě International Paper sdílet informace mezi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli z celého světa. Např. mySAP Workplace zlepší možnosti podnikového portálu firmy International Paper zpřístupněním nejrůznějších služeb a aplikací. Řešení mySAP E-Procurement zase dovolí International Paper poskytovat zákazníkům a dodavatelům konsolidovaný zdroj informací o produktech a službách.

International Paper je kapitálovým partnerem globálního internetového portálu ForestExpress, který se zaměřuje na oblast papírenského a dřevařského průmyslu. ForestExpress výrazně zlepší způsob nákupu a prodeje papírenských a dřevařských produktů zjednodušením procesů jednotlivých obchodních transakcí, zlepšením toku informací a zvýšením rychlosti vyřizování dodávek. Již v říjnu ohlásilo konsorcium společností nazvané ForestExpress své záměry vyvíjet sofistikované prodejní a nákupní aktivity prostřednictvím internetového portálu ForestExpress využívající otevřené technologické platformy od společností Commerce One a SAPMarkets.

Řešení mySAP E-Procurement bude dodáváno prostřednictvím Enterprise Buyer, společně vyvinutého produktu od SAPMarkets a Commerce One, jež umožňuje pořízení jak přímého tak nepřímého materiálu.