>

Firma Gillette zavádí řešení mySAP Customer Relationship Management

Společnost SAP oznámila zavedení řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) v prodejních zastoupeních firmy Gillette ve Spolkové republice Německo a ve Spojených státech. Řešení zvýší produktivitu a zlepší využití prodejních procesů a nástrojů v podniku. Součástí implementace řešení v německém zastoupení je vybavení prodejců mobilními zařízeními (pentop PC) umožňující větší flexibilitu. Společně s řešením mySAP CRM tak mohou pracovníci využívat procesů dálkového zakládání objednávek, jednoduššího plánování komunikace prodejců se zákazníky a získávání aktuálních informací o zákaznících, kontaktech a produktech, kdykoliv a odkudkoliv.

Gillette má v úmyslu do konce roku 2001 rozšířit implementaci mySAP CRM i ve svých dalších evropských zastoupeních jako např. v Beneluxu, Skandinávii, Španělsku a Portugalsku. Dalšími zeměmi, kterých se implementace bude rovněž týkat a kde bude zahájena začátkem příštího roku, jsou Rakousko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie, Itálie a Francie.

Úspěch implementace řešení mySAP CRM se zasloužil o další aktivity v rámci společnosti. Např. procesy mobilních prodejců ve Spojených státech nyní zahrnou všechny prodejní značky společnosti včetně Gillette, Oral-B nebo Braun. Společnost Gillette navíc iniciovala projekt spolupráce s firmou SAP na vývoji a implementaci globálního řešení Key Account Planning and Management v rámci struktury mySAP CRM, které významně zefektivňuje existující technickou infrastrukturu poskytovanou mySAP CRM.