>

Mediální společnosti využívají integrovaných řešení mySAP Media a mySAP CRM

Společnost SAP ohlásila novou funkcionalitu v rámci řešení mySAP Media, jež poskytuje mediálním společnostem specifické schopnosti pro řízení obchodních vztahů a vztahů se zákazníky v daném odvětví, nabídkou specifického řešení Intellectual Property Management a nového webového řešení Advertising Management. Nová funkcionalita zefektivňuje technologie řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) a rozšiřuje řešení mySAP Media o možnosti nabízet end-to-end podporu pro klíčové obchodní procesy v oblasti duševního vlastnictví a řízení inzerce. mySAP Media umožňuje všem typům mediálních společností, nezávisle na mediálním obsahu, efektivně řídit obchodní procesy prostřednictvím sdílení informací v rámci kompletního procesního řetězce.

Na vývoji klíčové funkcionality zaměřené na oblast Intellectual Property Management (správa duševního vlastnictví) společnost SAP úzce spolupracuje s několika zákazníky v mediálním segmentu. Tato funkcionalita je navržena pro podporu kompletního hodnotového řetězce, počínaje akvizicí nebo tvorbou duševního vlastnictví přes vývoj nových mediálních produktů, prodej práv a licencí až po řízení plateb autorských honorářů. Řešení mySAP Media Intellectual Property Management obohacuje jedinečné prvky řešení mySAP CRM o řízení vztahů s držiteli práv a licencí, herci a autory. Je to jediné řešení tohoto typu v oblasti zábavního průmyslu.

Navíc, globální internetová síť Lycos se stala prvním poskytovatelem on-line služeb a obsahu, který implementuje řešení mySAP Media Advertising Management. Lycos bude využívat toto řešení pro řízení prodeje on-line reklamy na svých webových stránkách.