>

SAP na CeBITu 2001

Nezávislé e-business komponenty funkční na jedné databázi

Prostřednictvím e-business platformy mySAP.com mohou společnosti nyní dosáhnout skutečné e-business flexibility a nižších nákladů. Firmy využívající řešení mySAP.com mohou implementovat nezávislé komponenty fungující na jedné databázi, dokonce např. i v rámci přenosného počítače.

Neustálé změny e-business procesů vyžadují flexibilní e-business řešení založená na nezávislých komponentách. Špičkové technologie dovolují podnikům využívajícím řešení mySAP.com postupně měnit a adaptovat jednotlivé softwarové komponenty dle specifických e-business požadavků. Implementace vícefunkčních e-business řešení nad jednu databázi zjednodušuje administrativní procesy a vede ke snížení nákladů na údržbu a provoz a současně usnadňuje údržbu databáze a zálohování a obnovování business dat.

Villeroy & Boch optimalizuje prodej a distribuci prostřednictvím řešení mySAP CRM

Společnost Villeroy & Boch bude dodávat své produkty pro kuchyňské a koupelnové systémy pomocí řešení mySAP CRM Field Sales. Implementace řešení mySAP CRM umožní společnosti zlepšit výměnu informací mezi back-office systémem a prodejci s cílem zvýšení úrovně zákaznických služeb v celé Evropě.

Pomocí řešení mySAP CRM Field Sales, společnost Villeroy & Boch Sales and Distribution získá integrovanou databázi svých zákazníků a nejmodernější infrastrukturu pro komunikaci mezi firmou a prodejci v terénu. Obchodní zástupci budou mít přístup k datům o zákaznících a produktech, objednávkách a záznamech o zákaznických službách a dalších informacích kdykoli a odkudkoli na svých přenosných PC. Rychlým zpracováním nových dat o zákaznících získá podnik významnou konkurenční výhodu.

Employee Self-Service integrováno s mySAP Workplace

Řešení Employee Self-Service je nyní plně integrováno s podnikovým portálem mySAP Workplace. Řešení Employee Self-Service, přístupné přes Internet, dovoluje zaměstnancům řídit nejrůznější procesy. Integrace řešení Employee Self-Service s mySAP Workplace zvyšuje schopnost uživatelů prohlížet, tvořit a udržovat pracovní informace ze svých kanceláří, pracovních stanovišť či dokonce ze vzdálených míst, což podporuje pracovní schopnosti a spokojenost zaměstnanců.

Již více než 800 společností s 6 miliony licencovaných uživatelů zvolilo implementaci řešení Employee Self-Service. Např. zaměstnancům kalifornského oddělení společnosti Water Resources umožnilo řešení Employee Self-Service udržovat svá personální data, zadávat a kontrolovat pracovní dobu, prohlížet podnikový katalog seminářů a kontrolovat potvrzené kurzy. Oddělení s 2 700 zaměstnanci ušetřilo mnoho času a peněz a zefektivnilo procesy řízení lidských zdrojů ve firmě. Dalším zajímavým zákazníkem, který využívá řešení Employee Self-Service, je společnost Colgate-Palmolive se 39 000 zaměstnanci.

SAP a PricewaterhouseCoopers budou dodávat mySAP CRM v Evropě

Společnost SAP rozšířila partnerství s firmou PricewaterhouseCoopers, největším světovým poskytovatelem profesionálních služeb, s cílem dodávat sadu řešení mySAP Customer Relationship Management (CRM) v Evropě, na Středním východě a v Africe (EMEA). Součástí dohody je demonstrační provoz řešení ve střediscích New World Solution Centre ve Velké Británii a European Centre of Excellence v Německu patřící společnosti PricewaterhouseCoopers. Tyto demonstrace budou zaměřeny především na problematiku call center, mobilních zařízení, řízení marketingu a kampaní a funkcionality pro prodej přes Internet.