>

SAP zjednodušuje strukturu svých akcií

Společnost SAP, vedoucí světový poskytovatel podnikových e-business řešení, ohlásila své záměry zjednodušit strukturu akcií konvertováním současného systému dvou tříd akcií na systém jediné třídy. Tento plán byl přijat výkonnou a dozorčí radou společnosti a bude zároveň předmětem schválení od akcionářů SAP. Dosavadní existující preferenční akcie budou převedeny na bázi jedna ku jedné na běžné akcie s plným hlasovacím právem. Na základě celkové transformace akciové struktury bude mít každá akcie jeden hlas. Kapitálová struktura společnosti SAP se tak stane transparentnější a společnost současně získá větší flexibilitu.

V současnosti SAP disponuje dvěma třídami akcií. Jsou to jednak běžné akcie, jež mají hlasovací právo a platbu nižších dividend, a prioritní akcie s platbou vyšších dividend ale bez hlasovacího práva. Vlastníky běžných akcií jsou mimo jiné zakladatelé firmy a jejich rodiny. V souvislosti s prováděnými změnami se hlasovací právo zakladatelů sníží ze 63 % na přibližně 39 %.

K 31. prosinci 2000 měla společnost SAP 131,7 milionu preferenčních akcií a 183 milionů běžných akcií. Po dokončení konverze bude mít SAP celkově 314,7 milionu akcií. V důsledku změny struktury bude SAP vyplácet všem akcionářům stejné dividendy. Záměr SAP bude akcionářům prezentován na výroční valné hromadě, která se uskuteční 3. května 2001. SAP předpokládá, že celková změna struktury bude úspěšně završena v průběhu června letošního roku.