Kanadský deník The Globe and Mail poběží na mySAP.com

Duben 20, 2001 Do SAP News 0

Společnost SAP ohlásila, že The Globe and Mail, kanadský celostátní deník, bude implementovat mySAP.com jako platformu pro řešení, které mu umožní udržet si i nadále svou vedoucí pozici v oblasti mediálního průmyslu v Severní Americe. The Globe and Mail bude využívat řešení mySAP Media, integrovaný balík řešení navržený pro specifické potřeby v oblasti vydavatelského a mediálního průmyslu, s cílem propojit jednotlivé obchodní segmenty, jako jsou např. prodej inzerce, finance, výroba a IT oddělení.

Pomocí platformy mySAP.com chce deník The Globe and Mail splnit své strategické cíle. Mezi ty především patří zvýšení počtu obchodních příležitostí v rámci multimediálního prostředí, zlepšení proaktivního řízení obchodních procesů díky rychlejšímu toku informací a detailnějším analýzám, možnost získávat vstupní informace o zákazníkovi, získávat informace o prodeji a inzerci v reálném čase, zvýšení produktivity a zlepšení zákaznických služeb. Řešení mySAP.com nahradí ve firmě 20 let starý, interně vybudovaný softwarový systém, který již nedokázal podporovat rozmanité obchodní aktivity.

S využitím řešení mySAP Media budou mít zaměstnanci přímý přístup do interního systému a k externímu obsahu přes podnikový portál mySAP Workplace. Kanadský deník bude rovněž instalovat řešení mySAP Business Intelligence a mySAP Financials.