>

Jiří Budil do SAP ČR jako Business Consultant

Společnost SAP ČR dnes ohlásila, že jejím novým pracovníkem se stal Ing. Jiří Budil, který bude působit jako Bussiness Consultant se zaměřením na telekomunikační sektor. Jako telekomunikační expert rozšíří řady specialistů společnosti SAP ČR orientovaných na podporu zákazníků s rostoucí poptávkou po zavádění e-business řešení.

Ing. Jiří Budil působil jako poradce náměstkyně ministra dopravy a spojů pro telekomunikace, poštovní služby a informační systémy více než dva roky. Předtím zastával funkci ředitele odštěpného závodu NEXTEL dnešního ČESKÉHO TELECOMU a několik let byl zástupcem generálního ředitele společnosti EuroTel Praha. Byl finalistou prvního ročníku soutěže Manažer roku 1993.

Společnost SAP ČR, s.r.o. je největším dodavatelem e-business řešení na českém trhu a má podle nezávislé studie společnosti IDC více než 64% podílu (za rok 1999) na trhu dodavatelů podnikového aplikačního softwaru v ČR. Za rok 2000 vykázala firma tržby ve výši 1,38 miliardy Kč.