>

Kanadský deník The Globe and Mail poběží na mySAP.com

Společnost SAP ohlásila, že The Globe and Mail, kanadský celostátní deník, bude implementovat mySAP.com jako platformu pro řešení, které mu umožní udržet si i nadále svou vedoucí pozici v oblasti mediálního průmyslu v Severní Americe. The Globe and Mail bude využívat řešení mySAP Media, integrovaný balík řešení navržený pro specifické potřeby v oblasti vydavatelského a mediálního průmyslu, s cílem propojit jednotlivé obchodní segmenty, jako jsou např. prodej inzerce, finance, výroba a IT oddělení.

Pomocí platformy mySAP.com chce deník The Globe and Mail splnit své strategické cíle. Mezi ty především patří zvýšení počtu obchodních příležitostí v rámci multimediálního prostředí, zlepšení proaktivního řízení obchodních procesů díky rychlejšímu toku informací a detailnějším analýzám, možnost získávat vstupní informace o zákazníkovi, získávat informace o prodeji a inzerci v reálném čase, zvýšení produktivity a zlepšení zákaznických služeb. Řešení mySAP.com nahradí ve firmě 20 let starý, interně vybudovaný softwarový systém, který již nedokázal podporovat rozmanité obchodní aktivity.

S využitím řešení mySAP Media budou mít zaměstnanci přímý přístup do interního systému a k externímu obsahu přes podnikový portál mySAP Workplace. Kanadský deník bude rovněž instalovat řešení mySAP Business Intelligence a mySAP Financials.