>

SAP zlepšuje řešení mySAP.com pro diskrétní průmysl

Společnost SAP ohlásila vylepšení funkcionality svých řešení zaměřených na oblast diskrétního průmyslu. Nové funkcionality budou dostupné v rámci následujících řešení: mySAP Aerospace & Defense, mySAP Automotive, mySAP Engineering & Construction a mySAP High Tech.

Letecký a obranný průmysl (Aerospace & Defense)
Nová funkcionalita řešení mySAP Aerospace & Defense rozšíří jeho možnosti v oblasti Maintenance, Repair and Overhaul/Maintenance & Engineeringu (MRO/M&E). S využitím aplikace Maintenance Event Builder budou například mít uživatelé přehled o veškerých právě vyřizovaných požadavcích údržby letadla nebo celé flotily. Řešení je také rozšířeno o aplikaci Component Maintenance Cockpit, jež dovoluje pracovním centrům řídit časový pracovní plán tak, že podle situace mohou být definovány prioritní komponenty a upřednostněny prioritní úkoly. Podniky navíc získají výhody ze zlepšené funkcionality v oblasti řízení dodavatelského řetězce pro efektivní řízení veškerých zásob, materiálu, náhradních dílů apod.

Automobilový průmysl (Automotive)
Zefektivněné řešení mySAP Automotive poskytuje vylepšené funkcionality v oblasti řízení dodavatelského řetězce pro zajištění vysokoobjemových dodávek ve všech obchodních segmentech: výrobci OEM, dodavatelé, prodejci atd. Toto řešení umožňuje vylepšit podnikový portálu prostřednictvím funkcionality mySAP Workplace v prostředí Supplier Workplace a Dealer Workplace. Supplier Workplace využívá internetových technologií s cílem rozšířit možnost spolupráce s rozsáhlejšími dodavatelskými komunitami. Dealer Workplace dovoluje dodavatelským sítím hledat, lokalizovat, konfigurovat, objednávat a potvrzovat dodávky pro existující vozidlo nebo vozidlo, které je ve výrobním plánu. Zároveň podporuje procesy objednávek náhradních dílů a jejich plnění.

Strojní a stavební průmysl (Engineering & Construction)
mySAP Engineering & Construction vytváří novou funkcionalitu pro řízení komplexních projektů. Ta zahrnuje novou aplikaci Bill of Services pro stavební průmysl s integrovanou funkcionalitou v oblasti stanovení nákladů. Funkcionalita dovoluje společnostem plánovat a sledovat vynaložené náklady prostřednictvím životního cyklu stavebního projektu, a to od nabídky až po vyúčtování.

High Tech
Průmyslové odvětví high-tech získá řadu přínosů z vylepšených technologií pro specifické potřeby výrobců, distributorů, a resellerů v oblasti CRM. Nové řešení podporuje spolupráci mezi partnery dodavatelského řetězce přes webové rozhraní prostřednictvím automatizace komplexního prodeje a sledování procesů, které jsou nezbytné ve vztazích výrobců s distributory či prodejci. SAP v segmentu high-tech navíc vychází vstříc potřebám výrobců polovodičů prostřednictvím specifické funkcionality Manufacturing Execution System (MES) for Fabless Semiconductor, jež zahrnuje řízení procesů, sledování produktu ve výrobě, řízení kvality a statistické řízení montážních aktivit. Nová funkcionalita umožňuje také efektivněji řídit udělování licencí pro softwarové produkty a přistupovat po Internetu k informacím o instalované základně.