>

SAPPHIRE 2001: upřesněná strategie, privátní tržiště a novinky v mySAP SCM

Společnost SAP zveřejnila v rámci své mezinárodní uživatelské konference SAPPHIRE 2001, která proběhla za přítomnosti 9 000 účastníků v Lisabonu, několik důležitých oznámení.

SAP upřesňuje strategii celé skupiny
Společnost SAP AG oznámila svou strategii jak ještě lépe podporovat podniky ve zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Skupina SAP založí své aktivity na otevřené integrační strategii, která umožní rychlé využití nových technologií pro současné a budoucí zákazníky. Společnosti SAP AG, SAPMarkets a nedávno ohlášená SAP Portals budou pracovat v souladu s tímto přístupem. Každá část skupiny SAP má své know-how a zodpovědnost za prodej a vývoj komponent, tržišť a portálů platformy mySAP.com. Základním efektem této strategie bude rychlejší uvádění těch řešení, která zákazníkům pomohou rychle se přizpůsobit změnám na trhu. V souvislosti s touto strategií poskytují nyní specifická řešení firmy SAP tři nezbytné formy integrace s cílem dodávat obsáhlá, end-to-end řešení pro globální internetový business: integraci komponent, integraci procesů a integraci na úrovni uživatelů.

SAPMarkets ohlašuje strategii privátních tržišť
Společnost SAPMarkets ohlásila svou strategii pro řešení privátních tržišť, jež zvýší přínosy integrace a spolupráce v rámci podniku a za hranicemi podniku prostřednictvím zefektivnění existujících systémů pracujících především v heterogenních prostředích. Na rozdíl od veřejných obchodních tržišť, privátní tržiště je spolupracující prostředí, které je vlastněno, provozováno a řízeno jedinou společností. Privátní tržiště pomůže firmě zjednodušit operace a zlepšit efektivitu v rámci její dodavatelské a odběratelské sítě. Zahrnuje vztahy se zákazníky, dodavateli, distributory a poskytovateli logistických služeb v rámci celého životního cyklu výrobku.

Nová funkcionalita pro mySAP SCM
Řešení mySAP Supply Chain Management (mySAP SCM) nyní umožňuje firmám ještě užší spolupráci se svými zákazníky, dodavateli a partnery. Nové úrovně spolupráce bylo dosaženo odstraněním obchodních překážek a díky mnoha vylepšením řešení mySAP SCM, kterými jsou např. řízení událostí, privátní tržiště a podnikové portály. S jejich využitím mohou společnosti vytvářet loajálnější sítě svých zákazníků, dodavatelů a partnerů. Nová funkcionalita Supply Chain Event Management v kombinaci s řešením mySAP SCM umožňuje podniku sledovat a reagovat na události a procesy v rámci celé dodavatelské sítě a ta zase naopak může lépe reagovat na různé změny u jednotlivých podniků.