>

SAP představuje novinky v řešení mySAP Utilities

Společnost SAP, největší světový dodavatel podnikového e-business softwaru, ohlásila nové prvky v rámci svého řešení pro odvětví utilit, včetně odvětvově-specifického řízení vztahů se zákazníky, systému pro práci s odběrovými diagramy (intervalovými daty) v energetice (energy data management – EDM) a dalších funkcionalit. Řešení mySAP Utilities nyní zahrnuje výkonnou softwarovou komponentu pro zúčtování a fakturaci (billing engine), která je instalována ve více než 230 podnicích ze 36 zemí a která zjednodušuje administrativní procesy, optimalizuje zdroje a poskytuje personalizované produkty a služby více než 140 milionům zákazníků firem z oblasti utilit.

Řešení mySAP Utilities nyní nabízí zkušenosti a znalosti společnosti SAP z odvětví utilit jako komplexní e-business řešení, které integruje webové funkčnosti pro řízení personálních, provozních a finančních záležitostí a nákupu v otevřeném, spolupracujícím a personalizovaném prostředí. Řešení mySAP Utilities je určeno firmám všech velikostí podnikajících v oblasti dodávek elektrické energie, plynu, tepla a vody a v oblasti splaškové kanalizace a řízení odpadů.

Funkcionalita řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) pro průmysl utilit poskytuje kontaktní zákaznické centrum nabízející variabilní možnosti komunikace se zákazníky jako např. prostřednictvím telefonu, e-mailu, textového chatu nebo webové stránky. Funkcionalita mySAP Utilities Energy Data Management (EDM) umožňuje distributorům energií nabízet zákazníkům konkurenceschopné produkty založené na cenových modelech zohledňujících reálné využívání energií. Nová funkcionalita mySAP Utilities Work Management dovoluje podnikům řídit vysoké objemy prací, přičemž obsahuje možnosti upozornění na události v reálném čase, plánování pracovních postupů, nákupu, preventivní údržby a dalších procesů.

Řešení mySAP Utilities s funkcionalitami Energy Data Management a Work Management je dostupné již nyní, mySAP CRM pro průmysl utilit bude uvedeno 15. června.