>

Akcie společnosti SAP budou sloučeny 18. června

Společnost SAP, vedoucí poskytovatel podnikových e-business řešení, ohlásila, že očekávané zahájení obchodování s jednotnou třídou běžných akcií SAP začne 18. června 2001. Obchodování s preferenčními akciemi bude ukončeno 15. června 2001.

Akcionáři společnosti SAP stejně tak jako držitelé ADR (American Depositary Receipts) nemusejí vyvíjet žádné dodatečné aktivity, přeměna akcií se uskuteční automaticky. ADR firmy SAP, jež jsou obchodovány na newyorské burze NYSE a které jsou v současné době založeny na preferenčních akciích, budou nyní postaveny na běžných akciích. Po sloučení obou tříd akcií budou ADR a běžné akcie nadále obchodovány v dosavadním poměru 4:1.

Začlenění preferenčních akcií do běžných akcií v poměru 1:1 bylo schváleno na výroční valné hromadě SAP 3. května 2001. V důsledku zjednodušení struktury bude mít každá akcie SAP hlasovací právo.