>

My_Eurotel_SAP: mobilní přístup do mySAP.com

Společná iniciativa společností Eurotel Praha a SAP ČR umožňuje personalizovaný mobilní přístup k podnikovým informacím a službám

Společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., vedoucí mobilní operátor v České republice, a firma SAP ČR, největší dodavatel e-business řešení na českém trhu, dnes uvedly na český trh řešení My_Eurotel_SAP poskytující podnikům nástroj, prostřednictvím kterého mohou mobilní pracovníci mít všechny důležité informace stále na dosah. Služba My_Eurotel_SAP nabízí mobilní přístup a práci v systému SAP kdekoliv. Pro získání požadovaných dat ze sytému SAP může nyní uživatel využít mobilní telefony a služby Eurotel, palmtopy, přenosné počítače a další zařízení, bez nutnosti pořizování dalšího nákladného technického vybavení.

My_SAP_Eurotel je ideálním řešením pro společnosti, jejichž zaměstnanci se pohybují často mimo kancelář. S jeho pomocí získají pracovníci možnost odkudkoliv a kdykoliv vstupovat do podnikového systému mySAP.com a např. zadávat data o prodejích, schvalovat objednávky, sledovat stav dodávek, získávat potřebné informace a provádět mnoho dalších činností. Takto je možné mít pod kontrolou chod podniku a vyměňovat si potřebné informace se svými spolupracovníky. Součástí mobilního přístupu jsou i služby mobilního CRM, řízení cestovních nákladů, řízení kvality, řízení dodavatelského řetězce a dalších specifických aplikací.

„Technologicky patří Eurotel k nejvyspělejším mobilním operátorům. Našim zákazníkům umožňujeme přístup k technologii WAP rychlostí o 50 % vyšší než ostatní operátoři v ČR. Jako jediný mobilní operátor v České republice nabízíme obě nejvyspělejší a nejrychlejší technologie pro mobilní datové přenosy – GPRS i HSCSD,” řekl Alexander Winkler, výkonný ředitel odpovědný za provoz společnosti Eurotel.

„SAP vítá odhodlání společnosti Eurotel zapojit se do procesů m-businessu v České republice,” řekl Martin Bednár, generální ředitel společnosti SAP ČR. „Naše společnost považuje mobilní technologie za velmi důležitou součást e-businessu, přičemž řešení mySAP.com obsahuje celou řadu relevantních funkčností. Věříme, že společně s firmou Eurotel pomůžeme českým podnikům zefektivnit jejich procesy a poskytneme jejich pracovníkům vyšší uživatelský komfort.”

Služba My_Eurotel_SAP nabízí celou řadu scénářů, které jsou přizpůsobeny specifickým podnikovým procesům v systému mySAP.com:

Manažerský inbox podporuje schvalování žádostí o dovolenou, schvalování požadavků na
nákup, schvalování cestovních zpráv, zprávy atd.
Servisní technik může využít funkčnosti hlášení servisních požadavků, založení servisní zakázky, potvrzování odpracovaných hodin na servisní zakázce, výdej materiálu na
zakázku, proaktivní převzetí servisní zakázky apod.
Scénář Klíčové ukazatele výkonnosti zahrnuje informace z analytických aplikací typu
mySAP Business Intelligence.
Mobilní CRM umožňuje zpřístupnit kontaktní osoby u zákazníka, záznamy aktivit s těmito
osobami, umožňuje zadání zakázky odběratele, kontrolovat dostupnost zboží prostřednictvím
ATP (Available-To-Promise) nebo kontrolovat obchodní úvěrový limit.

My_SAP_Eurotel je rychlé a efektivní řešení, které ve svém důsledku snižuje celkové náklady na vlastnictví. Mezi nejvýraznější přínosy řešení patří možnost okamžité informovanosti, krátká doba odezvy, cenově nenáročná koncová zařízení (mobilní telefony, palmtopy apod.) a minimální požadavky na školení pracovníků. Řešení je navíc založené na otevřených standardech, které umožňují snadné propojení s novými technologiemi.

Uživatel může pro přístup k službě My_Eurotel_SAP využívat dva druhy mobilních zařízení:

  • mobilní telefony pro přístup k informacím pomocí WAP, pro které jsou informace speciálně optimalizovány (jednoduchost, srozumitelnost, úspornost);
  • palmtopy a jiná zařízení umožňující prezentaci HTML dokumentů, včetně zařízení schopných provozovat běžný internetový prohlížeč jako např.:
    • laptop s mobilním telefonem / card phone
    • palmtop s mobilním telefonem
    • pocket PC s mobilním telefonem / card phone

Přístup k systému SAP je založen na protokolech WAP a HTML, přičemž standard WAP umožňuje výměnu informací mezi mobilním telefonem a systémem mySAP.com, zatímco standard HTML je určen pro uživatele mobilních i nemobilních zařízení s vyšší zobrazovací schopností. Společnost Eurotel nabízí pro přístup k systému SAP standardem HTML vysokorychlostní mobilní datové přenosy prostřednictvím technologie HSCSD (s rychlostí 43,2 kb/s) nebo technologie GPRS. Pro zabezpečenou komunikaci systém používá bezpečné protokoly HTTPS a WTLS.

Cena za mobilní přístup ke službě My_Eurotel_SAP technologií HSCSD je pouhé 2 Kč za minutu při rychlosti 43,2 kbps, která je srovnatelná s připojením přes pevnou telefonní linku. Technologie HSCSD nabízí 4,5krát rychlejší datové přenosy než je běžné v jiných sítích mobilních operátorů. Za kratší dobu je tak přeneseno více dat za nižší cenu. Při použití technologie WAP je cena opět 2 Kč za minutu připojení. Eurotel umožňuje svým zákazníkům přístup rychlostí 14,4 kpbs, což je o 50% více než je standard GSM.

Podrobné informace o službě My_Eurotel_SAP je možné získat dotazem na adresu myeurotelsap@eurotel.cz. Zájemci o My_EuroTel_SAP mohou kontaktovat i některého z obchodních zástupců společností Eurotel a SAP.

O společnosti Eurotel
Eurotel Praha, spol s r. o., je s 2 500 000 zákazníky v dubnu 2001 největším poskytovatelem bezdrátových služeb v České republice. Sítě mobilních telefonů Eurotel GSM (900/1800 MHz) a T!P (450 MHz) pokrývají v současné době území, na němž žije 99 procent obyvatel České republiky, to znamená více než 10 milionů lidí. Eurotel poskytuje silnější signál umožňující lepší příjem po celé zemi a zajišťuje vysokou kvalitu pokrytí i uvnitř většiny budov. Eurotel nabízí svým zákazníkům přístup k mobilnímu internetu WAP rychlostí o 50 % vyšší než ostatní operátoři v ČR. Jako jediný mobilní operátor v České republice nabízí Eurotel obě nejvyspělejší technologie pro mobilní datové přenosy – General Packet Radio Service (GPRS) i High Speed Circuit Switched Data (HSCSD).
Výhod a kvality služeb společnosti Eurotel využívá ze všech mobilních operátorů nejvíce subjektů z řad nejnáročnějších firemních zákazníků.

O společnosti SAP
Společnost SAP je největším globálním výrobcem podnikového aplikačního softwaru. Celosvětově pracuje ve společnosti SAP více než 24 000 zaměstnanců. V českém zastoupení pracuje nyní 144 zaměstnanců. V České republice působí firma SAP od roku 1992. Firma se může na českém trhu pochlubit 217 instalacemi u 183 zákazníků, mezi které patří Škoda Auto, OKD, Glaverbel, Léčiva, ČESKÝ TELECOM, Eurotel, RadioMobil, Česká pojišťovna, Nová huť, Tabák, OP Prostějov, Unipetrol, Město Plzeň, Sazka, Microsoft ČR, Union banka, Česká televize, Česká spořitelna, IPS, Setuza a další.