>

SAP nabízí integrované analytické aplikace pro řešení mySAP Financials

Společnost SAP ohlásila na své evropské konferenci mySAP Financials Conference v Basileji dostupnost mySAP Financials Business Analytics, integrované řady analytických aplikací navržených pro zvýšení efektivity a optimalizaci ziskovosti v celopodnikovém rozsahu. Aplikace Business Analytics reprezentují nejnovější prvek v řešení mySAP Financials, přičemž rozšiřují možnosti strategického řízení podniku (Strategic Enterprise Management – SEM) od strategické až po provozní úroveň.

Řešení mySAP Financials Business Analytics, které zahrnuje analytické aplikace jako Financial Analytics, Customer Relationship Analytics, Supply Chain Analytics, Product Lifecycle Analytics a Human Resources Analytics, pomůže manažerům a dalším pracovníkům s rozhodovacími pravomocemi získat kompletní přehled o procesech týkajících se zákazníků, zaměstnanců, vývoje produktu a obchodních partnerů. Podniky budou moci simulovat alternativní přístupy, optimalizovat denní obchodní aktivity a měřit výkon v reálném čase pro lepší, rychlejší a přesnější rozhodování.

Funkčnosti mySAP Financials Business Analytics se zpočátku zaměří na oblast Financial Analytics a integraci existujících CRM analytických funkcionalit v rámci řešení mySAP.com. Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku budou dostupné funkcionality Headcount Planning and Simulation a Visual Assignments for Modelling of Cost and Revenue Flows. Další aplikace určené např. pro řízení pracovních zdrojů nebo plánování produktového cyklu jsou plánovány k uvedení ve druhém čtvrtletí roku 2002.