>

SAP uvádí na trh rešení pro národní bezpecnost

Spolecnost SAP uvedla na trh nové rešení SAP Security Resource Managament. Jde o komplexní technologické rešení urcené k podpore duležitých procesu v oblasti národní bezpecnosti, ochrany státních hranic, schopnosti reakce na ohrožení, prijímání protiopatrení, analýzu informací a koordinaci aktivit. Príslušné vládní orgány budou mít prostrednictvím SAP Security Resource Managament prístup k technologické platforme podporující kompatibilitu a efektivní rízení. Rešení poskytuje príslušným osobám a úradum podmínky pro úcinnou spolupráci, která má vést ke zlepšení národní bezpecnosti.
http://www.sap.com/company/press/press.asp?pressID=2032