>

SAPPHIRE 2001 Orlando: největší událost v oblasti bezdrátového e-businessu

Společnost SAP ohlásila, že poskytne všem účastníkům 13. ročníku americké e-business konference SAPPHIRE osobní bezdrátové počítače Palm VIIx. SAPPHIRE 2001 Orlando tak bude největší e-business konferencí na světě, která bude zpřístupněná pomocí bezdrátových zařízení. Společnost SAP také představila bohatý program konference zaměřený především na oblasti e-businessu.

Program obsahuje prezentace více než 50 zákazníků orientujících se na různá řešení s důrazem na řízení životního cyklu produktu (PLM), řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení dodavatelského řetězce (SCM), internetová tržiště a podnikové portály. Konference se uskuteční ve dnech 12. – 15. června 2001 ve floridském Orlandu.

Mobilní osobní zařízení Palm budou obsahovat data s webovými odkazy určenými pro delegáty konference SAPPHIRE a umožní jim účast na živých demonstracích a průběžnou aktualizaci programu klíčových prezentací jednotlivých zákazníků a partnerů. Zařízení Palm VIIx také nabídnou účastníkům služby Palm.Net po dobu 30 dnů, zahrnující mj. přístup k elektronické poště Palm.Net, messagingovým službám a k webovým stránkám v reálném čase.

V rámci výstavní plochy na konferenci SAPPHIRE budou společnosti SAP, Compaq Computer, Palm a další partneři prezentovat aplikace mySAP Mobile Business a možnosti využití bezdrátové PDA technologie k přístupu k podnikovým funkcionalitám a informacím. Účastníci budou mít příležitost zhodnotit, jakých business přínosů dosáhli zákazníci společnosti SAP prostřednictvím jejích technologických řešení. Mezi prezentujícími společnostmi vystoupí např. Bristol-Myers Squibb, Coca-Cola, Compaq, Deutsche Bank, Dow Corning, Flour Daniel, IBM, Intel, Kimberly-Clark, Kodak, Molex, Panasonic, Philip Morris a World Bank.