>

Virgin Entertainment Group volí řešení Workforce Management od SAP

Společnost SAP ohlásila, že společnost Virgin Megastores zvolila řešení mySAP Retail Workforce Management pro svou síť prodejen v Severní Americe. Virgin Megastores bude implementovat řešení mySAP Retail Workforce Management v kontextu pokračujícího úsilí firmy o strategické řízení pracovních zdrojů s cílem zlepšit zákaznické služby a zvýšit prodej.

Řešení mySAP Retail Workforce Management umožní firmě Virgin Megastores vytvářet optimální pracovní rozvrhy a zajistit maximální pokrytí jednotlivých lokalit kvalitními službami prostřednictvím vyhodnocování pracovních rozvrhů, která zohledňují variabilní faktory jako např. dostupnost zaměstnanců, point-of-sale, pracovní zatížení nebo mzdové plány. Funkcionalita řešení Time and Attendance poskytuje automatické řízení pracovních časů zaměstnanců a výplatních procesů, automatické načítání a zaznamenávání pracovních plánů a generování reportů.

S dvaceti obchodními středisky ve velkých městech Spojených států a Kanady poskytuje Virgin Megastores kompletní nabídku hudby, DVD, videokazet, interaktivních produktů a knih. S funkcionalitou pro podporu rozhodování v oblasti zaměstnaneckých procesů budou mít pracovníci Virgin Megastores v jednotlivých lokalitách přístup k aktuálním a multi-dimenzionálním pracovním a prodejním analýzám zahrnující např. hrubé hodinové marže, prodej vztažený za pracovní hodinu, měření prodejních předpovědí a vzájemné srovnávání.