>

Ogilvy & Mather volí řešení mySAP Human Resources

Společnost SAP ohlásila, že Ogilvy & Mather Worldwide, jedna z největších reklamních a marketingových agentur na světě a dceřiná společnost WPP Group, zvolila řešení mySAP Human Resources (mySAP HR) s cílem zefektivnit klíčové postupy v oblasti lidských zdrojů prostřednictvím komplexního a integrovaného prostředí. Společnost bude mj. využívat řešení na podporu motivace zaměstnanců a podporu spolupráce pracovních sil, což jí umožní poskytovat svým klientům lepší a efektivnější služby.

Nahrazení původního HR systému řešením mySAP HR získá přibližně 2 000 zaměstnanců Ogilvy & Mather ve Spojených státech významné pracovní přínosy na základě integrovaných informací z oblasti lidských zdrojů a v kombinaci s nejnovějšími administrativními funkcionalitami řešení HR. Ty zahrnují např. řízení odměn a zaměstnaneckých výhod, personální administrativu a rozvoj, a organizační řízení. Navíc, Ogilvy & Mather zavede funkcionalitu mySAP HR Employee Self-Service, která pracovníkům firmy dovolí prohlížet, vyplňovat a udržovat osobní data a aktivity spojené s oblastí HR.