>

Česká spořitelna, a.s., ukončila první část přeměny svého vnitřního IT

PrahaČeská spořitelna dokončila první část projektu SAP, jedné ze stěžejních součástí reorganizace svého systému informačních technologií (IT). Projekt si vyžádá celkové investice v objemu zhruba 300 milionů korun. Pro banku to znamená, že získala důležitý nástroj vnitřního řízení a komunikace. SAP nyní využívá na 1200 uživatelů. Projekt je svým rozsahem jedním z největších projektů tohoto druhu ve střední a východní Evropě.

„SAP je jedním z klíčových projektů transformace i celkové reformy IT v České spořitelně. Máme nyní v rukou moderní systém, jehož prostřednictvím můžeme měřit a vyhodnocovat výkonnost jednotlivých útvarů, činností a produktů. Centralizace dat znamená zvýšení rychlosti přístupu k informacím a zvýšení jejich vypovídací schopnosti,“ uvedl Karel Jan Jenicek, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny odpovědný za informační technologie.

Banka ukončila první fázi projektu, nicméně projekt SAP se bude rozvíjet i v další fázi, která je zaměřena na zpracování mezd v systému SAP a jejíž dokončení se plánuje na březen 2002 s živým provozem od ledna 2002. Systém SAP pokrývá vnitřní administrativní potřeby banky. Pro obchodní aplikace banka již dokončila rekonstrukci Kartového centra, pracuje na dalším rozvoji informačních systémů pro Klientské centrum, pro Řízení úvěrových rizik a pro Datawarehouse. Česká spořitelna také instaluje Symbols jako novou platformu pro komerční bankovnictví a kapitálové trhy. Celkové investice na rekonstrukci IT banky pak dosáhnou 8,0 miliard korun.

Nový vnitřní informační systém a nová infrastruktura nahrazuje původní oddělené aplikace banky jedním integrovaným prostředím, které bude jednotné pro celou finanční skupinu Erste Bank. Přínosem změn je zlepšení a zjednodušení vnitřních procesů, jednodušší komunikace v rámci finanční skupiny Erste Bank, v neposlední řadě nový systém nabízí potenciál obdobného řešení v rámci finanční skupiny České spořitelny.

Nový systém přináší řadu okamžitých výhod ve finančním účetnictví, nákupu a řízení lidských zdrojů: zejména jde o možnost účtovat v reálném čase v celé společnosti do jedné společné hlavní knihy.

O implementaci systému SAP rozhodla Česká spořitelna v srpnu 2000. Součástí implementace byla také centralizace vybraných podpůrných činností z okresních poboček na centrálu. Přípravné kroky realizovala banka na podzim roku 2000, vlastní projekt zahájila 1. prosince 2000.

Česká spořitelna systém zprovoznila 1. srpna 2001, tedy za pouhých osm měsíců od zahájení projektu. Před spuštěním systému provedla banka centralizaci činností (týkala se cca 300 zaměstnanců okresních poboček) a zavedla nové moduly. První fáze systému SAP je nyní plně integrována s ostatními provozními systémy banky a v současné době jej užívá přibližně 1 200 uživatelů.

K 1. lednu 2002 Česká spořitelna zahájí zpracování mezd v jednom z modulů systému SAP.

Klára Gajdušková
tisková mluvčí České spořitelny, a.s.