>

Vyjádření SAP a Microsoft

Ekonomický týdeník EURO
István Lékó
šéfredaktor

Vážený pane šéfredaktore,

v čísle 45 Vašeho týdeníku v rubrice zprávy týdne jste pod titulkem „Rána pod pás“ uveřejnili informaci o údajném přerušení partnerských vztahů mezi společnostmi SAP a Microsoft. Tato informace čerpá pravděpodobně z článku ve Financial Times a je naprosto nepravdivá. SAP spolupracuje při vývoji svých produktů s mnoha technologickými partnery a využívá k tomu řadu vyspělých nástrojů. Přijetí nového nástroje (v tomto případě J2EE) však neznamená automaticky zrušení či omezení podpory platforem jiných partnerů. Spolupráce SAP se společností Microsoft sahá do počátku devadesátých let a v poslední době její důležitost jednoznačně stoupá. Microsoft patří také mezi významné zákazníky SAP.

V České republice využívá řešení SAP na platformě Microsoft celá řada významných zákazníků jako například Česká pošta, FISCHER, Walmark či Česká spořitelna.

Zmíněný titulek zprávy navíc naznačuje neetický přístup společnosti SAP, což považujeme za krajně nevhodné.

Věřte, vážený pane šéfredaktore, že si velice vážíme fundovanosti ekonomického zpravodajství Vašeho týdeníku. Bylo by proto přínosné, kdyby do budoucna odpovědní redaktoři Eura ověřovali takovéto – byť krátké – zprávy.

S úctou,

Martin Bednár Jiří Devát
Generální ředitel Generální ředitel
SAP Česká republika Microsoft ČR a SR