>

Aberdeen Group: DaimlerChrysler získává významné přínosy s mySAP E-procurement

SAP Markets, společnost skupiny SAP zaměřená na oblast elektronických tržišť, oznámila, že Aberdeen Group, významná analytická a konzultační firma, ocenila „významné přínosy“ realizované v souvislosti s implementací řešení mySAP E-procurement v Mercedes Benz Espana. Tato divize společnosti DaimlerChrysler AG, která ročně produkuje 90 000 užitkových vozů a zaměstnává více než 4 000 pracovníků ve výrobních závodech ve španělské Vitorii a Barceloně, dokázala díky řešení SAP zjednodušit procesy nákupu a propojit se s elektronickými tržišti.

Podle zprávy Aberdeen Group se během pouhých 6 měsíců využívání mySAP E-procurement podařilo divizi Mercedes-Benz Espana redukovat počet dodavatelů z 1 497 na přibližně 200 a dosáhnout 80% návratnosti investic. Dále společnost dosáhla celkových úspor v oblasti e-procurementu (elektronického pořizování materiálu) odhadem mezi 1,5 až 3 miliony euro, z čehož 20-30 % tvoří přímo úspory procesních nákladů. Z kvalitativního pohledu firma Mercedes-Benz Espana zjednodušila procesy pořizování, snížila náklady (včetně nákladů na pracovní sílu související s nákupem a fakturováním) a nyní dokáže účinněji analyzovat nákupní aktivity.

Řešení mySAP E-procurement řídí běžný nákup zboží včetně plánování a monitorování dodávek produktů a služeb od dodavatelů. Poskytuje manažerům nástroje, které umožňují posuzovat a schvalovat elektronické žádosti a řídit pracovníky. Řešení podporuje procesy plánovaného a neplánovaného pořizování přímého a nepřímého materiálu, zboží a služeb.