>

mySAP Financials rozšiřuje řízení finančního řetězce s pomocí softwaru od PayNet

Společnost SAP ohlásila nové funkcionality pro strategické řízení podniku a pro řízení finančního dodavatelského řetězce v rámci řešení mySAP Financials. Toto řešení nyní umožňuje obsáhlejší zpracování a interpretaci klíčových výkonnostních a finančních dat k dalšímu zjednodušení plánovacích aktivit a nabízí uzavřený okruh procesů v oblasti strategického řízení podniku. Nové funkcionality se vyznačují efektivnějším business plánováním a simulacemi, strategickým řízením, měřením výkonu a možnostmi řízení vztahů s akcionáři. Pro realizaci kompletní podpory finančního dodavatelského řetězce získala společnost SAP akvizicí software Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP) Consolidator od PayNet International s cílem rozšířit řešení mySAP Financials o schopnosti EBPP.

Řešení mySAP Financials podporuje Beyond Budgeting, model řízení podporovaný v komponentě SAP Strategic Eneterprise Management (SAP SEM). Ten umožňuje podnikům realizovat rychlá a správná obchodní rozhodnutí, reagovat na změny na trhu na základě konsistentních a spolehlivých informací a spolupracovat interně i externě – jak na globální tak na lokální úrovni. Struktura tohoto modelu dovoluje převést formulování a realizaci strategií na kontinuální proces, který umožňuje překročit hranice stanovené tradičním ročním finančním cyklem, centralizovaným plánováním a pevnými rozpočty.

Nové prvky mySAP Financials zahrnují:

  • Funkcionalita Business Planning and Simulation poskytuje podnikům možnost řídit plánování ve více lokalitách, porovnávat plány s aktuálními údaji a provádět simulace.
  • Funkcionalita Strategy Management and Performance Measurement získala lepší prvky personalizace a jednodušší navigaci.
  • Novou funkcionalitu v rámci řešení mySAP Financials představuje Stakeholder Relationship Management, tj. řízení vztahů s akcionáři.
  • Díky akvizici softwaru společnosti PayNet může nyní řešení mySAP Financials podporovat zákazníky podle přímého modelu EBPP umožňující výměnu faktur různých firem na bázi Internetu.