>

Pro oblast CRM volí vedoucí high-tech společnosti řešení SAP

Společnost SAP oznámila pokračující růst poptávky po řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) mezi podniky v oblasti high-tech průmyslu. High-tech společnosti implementují řešení mySAP CRM s cílem integrovat zákaznicky orientované strategie napříč celým podnikem, globálními dodavatelskými řetězci a partnerskými sítěmi. Mezi tyto zákazníky SAP patří např. Acterna, Brother International Corporation, CreoScitex, Infineon Technologies, Molex, Siemens Brazil, Symbol Technologies, Welch Allyn a Westell Technologies.

Prodejní divize high-tech společností mohou nyní v rámci řešení mySAP CRM využít odvětvově specifických nástrojů, které umožňují generovat více kontaktních informací, efektivněji řídit příležitosti, rychleji a účinněji prodávat více produktů a služeb a udržovat lepší přehled o všech svých procesech. Díky tomu mohou podniky přesněji predikovat, čímž dosáhnou vyšší efektivity a optimálního řízení vztahů se zákazníky.

V high-tech průmyslu, kde výrobci často prodávají svým zákazníkům prostřednictvím nepřímých distribučních a prodejních kanálů, je nezbytné efektivně řídit a podporovat své partnery. Je nutné přesně a aktuálně určovat ceny, informovat o probíhajících kontraktech, o dostupnosti, aktuálních stavech atd. – při současném zajištění bezpečného přístupu partnerů ke kompletním informacím o dostupných řešeních.

mySAP CRM dokáže vyhovět specifickým potřebám klíčových průmyslových segmentů, jako jsou výrobci polovodičů, výrobci typu OEM (Original Equipment Manufacturers), distributoři a prodejci typu VAR (prodejci s přidanou hodnotou), smluvní partneři a poskytovatelé softwaru. Podporované odvětvově specifické procesy zahrnují řízení obchodního kanálu pro výrobce, distributory a resellery; řízení příležitostí pro výrobce polovodičů; internetově založené konfigurace a stanovování cen pro OEM výrobce; a reportování a marketing v oblasti instalované báze pro dodavatele softwaru a OEM výrobce.