>

SAP ve 4. čtvrtletí 2001: prodej softwarových licencí za více než 1 mld. euro

Společnost SAP, vedoucí dodavatel podnikového softwaru, dnes na základě svých předběžných výsledků vyjádřila očekávání, že její tržby z prodeje softwarových licencí ve čtvrtém čtvrtletí přesáhnou 1 miliardu euro. SAP proto předpokládá, že obrat za celý rok 2001 poroste o více než 16 %, přičemž provozní marže dosáhnou 20 %.

Společnost očekává, že v krátkodobém výhledu bude situace na trhu i nadále vyžadovat maximální obchodní úsilí. V souvislosti se současnou ekonomickou situací jsou představitelé SAP toho názoru, že zákazníci budou pokračovat v opatrném investování do softwarových e-business řešení. Firma SAP poskytne další detaily o svých předběžných finančních výsledcích 23. ledna 2002.