>

NASA rozšiřuje své řešení mySAP.com o nové licence

SAP Public Services, dceřinná firma společnosti SAP America, oznámila, že NASA (National Aeronautics and Space Administration) rozšíří implementaci e-business řešení mySAP.com s cílem zjednodušit podnikové procesy a zvýšit jejich efektivitu. NASA, největší světová agentura zaměřená na průzkum vesmíru, zakoupila 12 600 softwarových licencí na soubor řešení mySAP.com, které představují další fázi projektu započatého v září 2000 implementací řešení mySAP Financials.

Nové licence, které NASA zakoupila – včetně jejich údržby do roku 2007 – za 22 milionů dolarů, více než zdvojnásobí počet uživatelů mySAP Financials z původních 6 000. Nová řešení SAP pomohou NASA splnit požadavky uživatelů na dokončení interního programu integrovaného finančního řízení (IFM), specificky v oblastech návrhu a plánování rozpočtu, integrovaného řízení investic a zařízení (včetně logistiky, životního prostředí a leteckých zařízení), a lidských zdrojů a mezd. Program IFM má v NASA za úkol zlepšit kompletně v celé organizaci řízení finančních, hmotných a lidských zdrojů.

Komplexní a integrované softwarové řešení SAP umožní vedoucím pracovníkům NASA ze všech 10 center v USA efektivně řídit podnikové procesy v oblasti strategického výzkumu, projektového managementu a strategického rozhodování. Systém optimalizuje investice do zaměstnanců NASA, zavede finanční řízení v závislosti na výsledcích a vylepší iniciativy typu „e-government“.