>

Pitney Bowes volí mySAP CRM pro řízení investic a leasingových operací

Společnost SAP ohlásila, že firma Pitney Bowes zvolila řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) pro řízení leasingových a investičních funkcionalit se záměrem optimalizovat své leasingové a finanční aktivity. V oblasti globálních investičních služeb integruje Pitney Bowes, prostřednictvím řešení SAP, procesy vzniku leasingových případů, zefektivní provozní účinnost a vytvoří užší vztahy se zákazníky, prodejci a dalšími partnery.

S využitím řešení SAP bude moci firma Pitney Bowes zlepšit vztahy se zákazníky, zvýšit vnímavost vůči jejich potřebám a obohatit dodávky různých druhů produktů a služeb. Řešení SAP bude sloužit jako flexibilní páteř nezbytná pro poskytování komplexních finančních řešení, která společnosti umožní realizovat procesy typu cross-sell a up-sell, redukovat dobu potřebnou pro vyřizování objednávek a zvýšit příležitosti k růstu v různých tržních segmentech.

Řízení leasingových procesů a investic pomocí řešení mySAP CRM nabízí společnostem z oblasti leasingu jediné kompletní řešení s integrovaným řízením vztahů se zákazníky a finančními e-business funkcionalitami. S využitím tohoto řešení mohou leasingové společnosti zefektivnit veškeré procesy z oblasti financí a leasingu, včetně nabídky optimálních finančních alternativ, budování nových obchodních kanálů, sledování stavu kontraktů a analýz výnosnosti jednotlivých operací. Tyto schopnosti umožní globální spolupráci s obchodními partnery a zároveň zlepšit celkovou efektivitu podnikání.

Více informací o Pitney Bowes je možné získat na www.pb.com.