>

SAP rozšiřuje mySAP Insurance o správu škodního průběhu a funkcionality CRM

Společnost SAP ohlásila novou, komplexní aplikaci pro správu škodního průběhu (Claims Management) umožňující pojišťovacím firmám výrazně redukovat úsilí potřebné pro vyřízení vzniklých škod a současně zvýšit spokojenost zákazníků. Správa škodního průběhu představuje nejnovější aplikaci v rámci řešení mySAP Insurance, které poskytuje odvětví pojišťovnictví integrované, end-to-end řešení zahrnující řízení vztahů se zákazníky, správu škodního průběhu a další funkcionality jako finanční účetnictví, e-procurement a řízení lidských zdrojů. Jednotlivé prvky mySAP Insurance zahrnující správu škodního průběhu mohou být implementovány samostatně nebo vcelku jako komplexní řešení.

Správa škodního průběhu v rámci mySAP Insurance dovoluje společnostem zefektivnit jak provozní procesy tak procesy zákaznické, a to od nahlášení škody až po finanční vyrovnání. Agenti kontaktních center mohou využívat rozsáhlé možnosti řešení mySAP Customer Relationship Management (mySAP CRM) a mySAP Insurance pro interakci s majiteli pojistek či pojištěnými osobami. Likvidátoři škod mají nyní možnost snadno sledovat nové, jim přidělené případy a úkoly. Agenti mohou být upozorněni na jakékoli nově zaregistrované případy a zákazníci jsou schopni zjišťovat stav nevyřízených škodních případů a provádět další samoobslužné aktivity.

S pomocí funkcionalit pro mobilní správu škodního průběhu jsou pojišťovací společnosti schopny také využívat geografického informačního systému spojeného s mySAP CRM pro lokalizaci např. nejbližších společností pronajímajících auta, prodejen skla, stavebních firem atd. Všechny aspekty procesů škodního průběhu jsou propojeny prostřednictvím mySAP Enterprise Portal, včetně komunikací a e-procurementu. Likvidátoři škod a pojišťovací agenti mohou vkládat informace o škodách prostřednictvím řady mobilních zařízení jako např. telefonů, PDA asistentů nebo pagerů.